Ney Ferenc Óvoda
Zöld Liget Tagóvodája
3300 Eger Köztársaság tér
06-36-412-022
koztarsasagovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

A Pozsonyi úton megépült 21. századi feltételeknek megfelelő új, modern és komfortos óvodánk Eger város déli részében, zöldövezetben található, távol a főút zajától. Ez az intézmény két óvoda, a Zöld Liget Tagóvoda és a Farkasvölgyi Tagóvoda egyesüléséből jött létre. Tágas, barátságos, akadálymentes épületünk 2020 szeptemberétől ad otthont az óvodás gyermekeknek.

A gyermekközpontú óvodaépület kialakításakor maximálisan figyelembe vették a gyermekek igényeit: városi szinten is egyedülálló 60 négyzetméteres négy napfényes csoportszoba, a hozzájuk kapcsolódó gyermeköltözők és mosdók, a folyosók, az egyéb kiszolgáló helyiségek, pld. fejlesztőszoba, logopédiai szoba, tornaszoba, orvosi szoba, pszichológusi szoba.
Az óvodánk minden szeglete arra hivatott, hogy a gyermekek szellemi, közösségi és fizikai fejlődését szolgálja. A csoportszobáink műhelyszerű elrendezésben, természetes anyagokkal, tárgyakkal berendezett. Családias hangulatot árasztanak, megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, elkülönített játékterekkel felszereltek. Játékaink, felszereléseink elsősorban a szabad önkifejezést segítik elő, ugyanakkor megtalálhatóak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez szükséges játékok, eszközök is. Esztétikus, gyermekméretű berendezési tárgyak segítik a gyermekek egészséges fejlődését és az egészségmegőrzését. Csoportszobáink egyediségét, barátságos hangulatát a kreatív óvodai dolgozók kezei teszik teljessé.

Csoportszobákhoz külön kapcsolódó nyitott és fedett teraszok biztosítják a mindennapos levegőzést. Lehetőség nyílik innen is kijutni a tágas játszó udvarunkra, ahol sportpálya, komplex játszótér, új /jelenleg beszerzés alatt álló/ mozgásfejlesztő udvari játékok, eszközök szolgálják a gyermekek mozgás- és játékigényét, sportolását. Megfelelnek a gyermekek biztonságával kapcsolatban támasztott követelményeknek, a gyermekek életkori sajátosságainak. Segítik egészségük megőrzését, fejlődését, valamint lehetőséget nyújtanak a természetes mozgás gyakorlására, a szabad mozgás lehetőségének megvalósítására.

Nevelőközösségünk nyitott szemléletű, számunkra a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre.

Nevelésünk főbb hangsúlyai:

- Természet közeliség
- Élet közeliség
- Tevékenységközpontúság

Munkánk egyik legfontosabb kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb.
A fejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt, sikerélményt, újabb tapasztalatszerzést jelentsen a gyermek számára. Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést, felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást. Ezen értékek figyelembevételével határoztuk meg helyi nevelési programunkat, melynek főbb irányvonalát Freinet francia reform-pedagógus pedagógiai irányzata, a tevékenységközpontú és környezettudatos nevelés adja. Szellemiségében a környezeti nevelés a személyiségfejlesztő és értékközvetítő szerepének hangsúlyozásával történik. Célunk, a környezettudatos magatartás megalapozásával, a természetet óvó, tudatosan alakító óvodás nevelése.

Az új környezetben tervezünk előkert, továbbá konyhakert kialakítását is, melyek kiváló lehetőséget nyújtanak az évszakváltozások nyomon követéséhez, madarak, növények megfigyeléséhez, a kerti munkához, a helyi nevelési programunk céljainak, feladatainak megvalósításához. A kertvárosi zöld övezet lehetőséget ad felfedező utakra, tapasztalatszerzésre, kirándulásokra közvetlen és tágabb környezetünk megismerésére. Sokat tartózkodunk a szabadban minden évszakban. Mindennapi tevékenységeink, séták, természetjárások, kirándulások, erdei tábor mélyíti a természettel való közvetlen kapcsolatot.

A nevelés széles lehetőségeit kihasználva végezzük munkánkat, megőrizve azokat az értékeket, melyeket az évek során kialakítottunk. Óvodánk és a családok szoros együttműködésben tevékenykednek a gyermekek testi igényeinek megfelelő kielégítésén, az érzelmi biztonság kialakításán, mely az egészséges intellektuális érés előfeltétele. Törekvésünk továbbra is, hogy az oltalmazó és óvatosan irányító közreműködésünkkel oldott, befogadó, jókedvű légkörben formálódjon egy igazi és jó szociális rend, melyben minden gyermeknek képességei, életkora és beállítottsága szerint megfelelő hely és tér jut. Szeretnénk mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekhez alkalmazkodni, illetve megteremteni a feltételeket egy olyan együttélési formához, melyben minden gyermek megkapja azt, amire szüksége van az egészséges fejlődéséhez, kiteljesedéséhez.

Meleg szeretettel, személyes törődéssel, érzelmi biztonságot nyújtva, családias, barátságos környezetben, az új óvodánkba, a Kertvárosi Óvodába várjuk a hozzánk érkező óvodás korú gyermekeket.

„Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni
személyisége tiszteletben tartását.
Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően
éljen és pihenjen.
Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni.
Szüksége van a feltalálásra és alkotásra.
Szüksége van esztétikai érzelmekre.
Joga van bármiféle tudás megszerzésére.”
(Celestin Freinet)


Takács Györgyné
tagóvoda – vezető
Zöld Liget Tagóvoda

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva ".date('Y')." (c)