Szivárvány Óvoda
3300 Eger Kertész út 38.
06-36-785-583, 06-36-786-507
szivarvanyovi@ekvi.hu, felfoldi.agi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

Intézményünk a Kertész utca 38. szám alatt, a közkedvelt "MATÁV játszótér" közvetlen szomszédságában található. Az épület adottságai miatt férőhelyünk 80 fő, és 4 csoportban foglalkozunk a gyermekekkel. Csoportjainkba közel azonos életkorú gyermekek járnak.

A csoportok létszáma maximum 25 fő – aminek nagy pozitívuma, hogy minden gyermek fejlesztésére jut idő, így egyéni képességeiket figyelembe véve, s ahhoz mérten maximálisan fel tudjuk készíteni őket az iskolai életre.

2000 szeptemberétől sikerült kialakítanunk intézményünkben egy tornaszobát, melyet a gyermekekkel gyakran és örömmel használunk.
Udvarunk fejlesztése folyamatosan történik. Igyekszünk úgy alakítani, hogy nyugodt, egészséges és biztonságos, balesetmentes környezetben, az életkori sajátosságokat kielégítő mozgásformák gyakorlására nyújtson lehetőséget.
Nagy örömünkre szolgál az a tény, hogy 2003. január 1.-től intézményünkben kihelyezett logopédiai tagozat működik, így beszédhibás gyermekeink fejlesztése is helyben történik, nem kell a szülőnek a munkahelyéről hiányoznia e miatt.

Óvodaképünk
Egységesen a "Nyitott Óvoda", mely a szűkebb környezet igényeihez igazodva, s azok által befolyásolva, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elveit követve, szakmailag önálló nevelési intézményként, a gyermekek nevelését a családi nevelést kiegészítve vállalja fel.
Nevelőmunkánk megtervezésénél egységes tevékenységrendszerben gondolkodtunk. A tanulást az élet alapvető folyamatának tekintjük, ahol az érés-tanulás és a fejlődés-fejlesztés egymástól elválaszthatatlan, egymást átható folyamatok. A spontán tanulás alapvető formája az óvodában a játék, ezért a pedagógiai értelmezésű tanulást is a játékon keresztül szervezzük.
Tervezéskor alapozunk a gyermekek nagyfokú mozgásigényére, állandó aktivitására, érdeklődésére, tájékozódó, kutató tevékenységére. Minden kolléganőnk gyermek-centrikus, a gyermekek fejlődéséért tenni tudó és akaró ember, akik felelősségteljes munkájának köszönhetően nyugodt, szeretetteljes, családias légkör jellemzi intézményünket. Jövőképünk
Hisszük, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, családias környezetben, óvodásainkra figyelő, nyitott légkörben, a gyermekek személyiségét és képességeit figyelembe vevő, arra építő nevelő-oktató munkát folytathatunk. Törekszünk óvodásaink azon készségeinek kiemelt fejlesztésére, képességeik megalapozására, melyek elengedhetetlenek a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Kívánjuk, hogy közvetett és közvetlen partnereinkkel őszinte, nyílt és együttműködő kapcsolatunk legyen.
Támogató szponzori kapcsolatok kialakítására törekszünk, pályázatokon történő részvétellel és minden egyéb lehetőség megkeresésével kívánjuk tárgyi erőforrásainkat tovább fejleszteni. Fontosnak tartjuk felkészültségünk, ismereteink folyamatos fejlesztését a szervezet minden tagjára vonatkozóan, a pontos, összehangolt, megértő légkörű csapatmunkát. Küldetésünk: olyan boldog, kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítása, ahol mindenki jól érzi magát, s óvodásaink önmagukhoz képest maximálisan fejlődnek.

Nevelésfilozófiai elveink, főbb törekvéseink
Olyan érzelmi biztonság kialakítására törekszünk, melyben minden gyermek képessé válik intenzív emberi kapcsolatok létrehozására, színes kommunikációra. Nem azt keressük, ami nincs a gyermekben, hanem igyekszünk megtalálni azt, amire építeni lehet, amit fejleszteni kell. Megfelelő szokások, szokásrendszerek kialakításával lehetővé tesszük, hogy óvodásaink harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. Megtanítjuk Őket az élőlények tiszteletére, az emberi munka révén létrehozott értékek védelmére, megbecsülésére. Igyekszünk úgy foglalkozni velük, hogy megőrizzék kíváncsiságukat, szeressenek és akarjanak többet tudni, felfedezni, megismerni.
A gyermeket óvodába lépéstől érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, gondoskodó légkör fogadja. A beszoktatásra különös gondot fordítunk, ahol a gyermek édesanyjával együtt ismerheti meg a közösségbe való beilleszkedést. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél hosszabb időn keresztül, fokozatos időcsökkentéssel vegyenek részt a szülők ebben a folyamatban. A beszoktatás ideje alatt a gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat, a biztonságérzést fokozó eszközeiket magukkal hozhatják. Lefekvésnél különös gondot fordítunk a személyes kapcsolatra (simogatás, mesélés, altató dúdolás).

Kicsestár alapítvány
Alapítványunk a "Kincsestár Alapítvány" 1998 óta működik sikeresen. Létrehozásával célunk az óvodánkba járó gyermekek fejlődésének támogatása volt, az eltérő egyéni szükségletek ismeretében: a fejlesztő munkához szükséges tárgyi eszközök bővítése, óvodai programok támogatása, a nevelőmunka korszerűsítéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlása, különös tekintettel az iskolára felkészítés érdekében képességfejlesztő eszközökre, játékokra.Bevételeit évek óta az SZJA 1%-ából befolyt felajánlások, valamint a nagy sikerű óvodabálon befolyó szülői támogatások teszik ki.

Ezúton is köszönjük az 1%-os SZJA felajánlásokat!
Adószámunk: 18580301-1-10
Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt. 11739009-20196879-00000000


Munkatársaink
A székhely intézmény közvetlen vezetője (székhely óvodavezető helyettes)
Gálné Szekeres Mária (Méry néni)

Csoportjaink
Napraforgó csoport:
Óvodapedagógusok: Sárközi Ildikó (Ildi néni) – Cziberéné Bartók Mária (Mara néni)
Dajka: Loj Gréta (Gréti néni)

Katica csoport:
Óvodapedagógusok: Schläfer Anita (Anita néni), - Horváth Zoltánné (Ági néni), 2013. januártól Firkó Katalin (Kati néni)
Dajka: Nagy Lajosné (Margó néni)

Margaréta csoport:
Óvodapedagógusok: Molnár Istvánné (Mariann néni) – Gálné Szekeres Mária (Méry néni)
Dajka: Horváth Anita (Anita néni)

Napsugár csoport:
Óvodapedagógusok: Veresné Horváth Tünde (Tündi néni)- Rózsáné Fejér Krisztina (Kriszta néni)
Dajka: Némethné Hegedűs Henrietta (Heni néni)

Konyhai kisegítőnk, valamint állandó helyettesítő dajkánk minden csoportban: Vass Andrásné (Marika néni)

Minden óvodapedagógusunk felsőfokú végzettségű, 2 óvodapedagógus minőségfejlesztési, 2 óvodapedagógus fejlesztőpedagógiai szakvizsgával, egy óvodapedagógus pedig báb szakkollégiumi végzettséggel is rendelkezik. 3 dajkánk, s a konyhai kisegítőnk is rendelkezik dajkai szakképesítéssel, egy dajkánk szociálpedagógusi diplomával, egy dajkánk pedig óvodapedagógusi felsőfokú képesítéssel rendelkezik.

Bemutatkozó videónk

Név:
e-Mail:

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés szabályai

Nagy Katalin

Általános vezető
Helyettes, szakmai vezető

Tel.: 06-30-749-5368
e-Mail: nagy.katalin@ekvi.hu
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendKezdőoldalÉszrevételek

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2019 (c)