Benedek Elek Óvoda
3300 Eger Vallon u. 4.
36-436-558
benedekovieniko@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Közérdekű adatok


1. Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Benedek Elek Óvoda
Székhely: 3300 Eger, Vallon u. 4.
Postacím: 3300 Eger, Vallon u. 4.
Telefonszám: +36 36 325-004
Faxszám:-
Központi elektronikus levélcím: @gmail.com
Honlapcím: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=20
Kapcsolat elérhetősége: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=7&o=4

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

Gál Judit
Óvodavezető
30/742-9031
benedekelekovi@gmail.com

Nagy Tamásné
Általános óvodavezető helyettes
30/562-7907
benedekovizsoka@gmail.com

Veres Enikő
Székhely óvodavezető helyettes
30/281-1413
benedekovieniko@gmail.com

Makovnyikné Lakatos Katalin
Joó János Megbízott Tagóvoda vezető
30/325-2879
joojanosovi@ekvi.hu

Gombosné Majos Ilona
Ovi-VárTagóvoda vezető
30/742-9046
ovivarovoda@mail.com

Krinszkiné Dulai Judit
Berva-völgyiTagóvoda vezető
30/384-3006
bervaovi@ekvi.hu

Boda Ferdinándné
Gyermeklánc Tagóvoda vezetője
30/236-5840
gyermeklancovieger@gmail.com

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A Benedek Elek Óvoda nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a Benedek Elek Óvoda többségi tulajdonában áll, illetve amely a Benedek Elek Óvoda részvételével működik.

1.4. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Benedek Elek Óvoda alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.5. Lapok

Nincsenek a Benedek Elek Óvoda által alapított lapok.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a Benedek Elek Óvoda által felügyelt költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

2.1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
• 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
• más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Benedek Elek Óvodának nincsen hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

A Benedek Elek Óvoda közfeladata az óvodai nevelés, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

2.4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program, Munkaterv, Éves értékelés, Továbbképzési program

2.5. Nyilvános kiadványok

A Benedek Elek Óvodának nincsenek nyilvános kiadványai.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A Benedek Elek Óvodának nincsenek döntéshozatali ülései.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Benedek Elek Óvodának nincsenek testületi szervei.

2.8. Pályázatok

A Benedek Elek Óvodának nincsenek kiírt pályázatai.

2.9. Hirdetmények

Nincsenek a Benedek Elek Óvoda által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

A Benedek Elek Óvodára nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.
   Általános közzétételi lista


KÖZADATKERESŐ

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Benedek Elek Óvodának nincsenek vizsgálatai, ellenőrzései.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

   A Benedek Elek Óvoda 2022. évi elemi költségvetése
   A Benedek Elek Óvoda 2021. évi elemi költségvetése
   A Benedek Elek Óvoda 2020. évi elemi költségvetése
   A Benedek Elek Óvoda 2017. évi elemi költségvetése
   A Benedek Elek Óvoda 2016. évi elemi költségvetése
   A Benedek Elek Óvoda 2015. évi elemi költségvetése

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

   A Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetési beszámolója
   A Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetési beszámolója
   A Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetési beszámolója
   A Benedek Elek Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolója
   A Benedek Elek Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolója
   A Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolója

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2018

3.3.2. Támogatások

A Benedek Elek nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések

A Benedek Elek Óvodának nincs alapfeladaton kívüli kiadása.
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2021
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2014-2018

3.3.4. Koncessziók

A Benedek Elek Óvodának nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Egyéb kifizetések

A Benedek Elek Óvodának nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

3.3.6. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzések

A Benedek Elek Óvodának nincsenek közbeszerzései.


Űrlapok

   A Benedek Elek Óvoda 2021. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2021. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2021. évi 1. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2019. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2019. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2019. évi 1. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2017. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2017. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2017. évi 1. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2016. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2016. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2016. évi 1. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2015. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2015. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2015. évi 1. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2014. évi 9. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2014. évi 8. űrlap
   A Benedek Elek Óvoda 2014. évi 1. űrlap

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendMunkatervÉves értékelésTovábbképzési programÉszrevételekKözérdekű adatok


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)