Szivárvány Óvoda
Arany János Tagóvodája
3300 Eger Arany János u. 16.
06-30-491-1426
aranyovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg


„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

(Ismeretlen szerző)

Eger város legkisebb óvodája vagyunk, két heterogén csoportunkba – Katica és Pillangó-, jelenleg 56 gyermek jár. Óvodánk zöld övezetben, a belvárosban található, családi házak szomszédságában. Intézményünkben 8 alkalmazott dolgozik, négy főiskolát végzett óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, két óvodai dajka, illetve egy kisegítő 4 órás dajka.
Családias adottságainkat a legfontosabb értéknek tartjuk, ezt kihangsúlyozva igyekszünk mindennapi tevékenységeinket szervezni. Mint egy nagy családban, mindenki mindenkit ismer, elfogad és tisztel - gyermekek, szülők, óvodai közösségünk – így válik együttműködésünk még hatékonyabbá.
Mindennapjainkban és hagyományainkban is törekszünk a gyermekeink érzelmi biztonságot nyújtó és élménygazdag nevelésére.

Nagy zárt udvarral rendelkezünk, hatalmas fenyőfáink jelzik, hogy már több generáció is fölcseperedett nálunk – 2003-ban ünnepeltük fennállásunk 100-ik évfordulóját!
Óvoda udvarunk tágas, szépen ápolt, fejlesztése folyamatosan történik. Lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy minden gyermek nyugodt és biztonságos formában találja meg az életkori sajátosságainak megfelelő mozgásformákat.
Sikeres alapítványi pályázatnak köszönhetően ütéscsillapítóval burkoltuk le a fedett színünket, így alkalmassá vált tornaszoba híján kora tavasztól, késő őszig a szabad, friss levegőn történő rendszeres mozgásra.
Fontos feladatunknak tartjuk a gyerekek mozgásigényének kielégítését, a helyes életritmus kialakítását. A mindennapi frissítő torna mellett, kihasználjuk nagy tágas udvarunkat, a szabadban szervezünk játékos tevékenységeket.
A belváros adta előnyöket kihasználva – Érsekkert, stadion, Forrás Szabadidő Központ, bábszínház, gyermekkönyvtár-, rendszeresen kirándulunk, futunk, kézműves foglalkozásokon veszünk részt, bábszínházba, könyvtárba járunk.
A tanköteles korú gyermekekkel heti egy alkalommal úszásoktatáson veszünk részt a Bitskey Aladár uszodában.
Csatlakoztunk a Bozsik programhoz, aminek keretében heti 1 alkalommal ovi – fociedzést tartunk. Évente kétszer ovi – foci fesztiválon vehetnek részt a gyermekek.

Nevelőmunkánk során a gyerekek alapvető megnyilvánulási módjára: a mozgásra és a játékra alapozva tervezzük pedagógiai munkánkat.
A játék a legfontosabb színtere a gyermekek személyiség fejlesztésének és ismeret fejlesztésének. A gazdag és tartalmas játékhoz igyekszünk minél több élményt nyújtani. A játékból induló ismeretszerzés és az abba visszatérő cselekedtetéssel folyamatosan törekszünk a harmonikus és differenciált személyiség fejlesztésre.
A tevékenységek tervezésénél figyelembe vesszük a csoport általános fejlettségét, a fejlődés ütemét. Igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző tevékenységeket.
Az eltérő nehézségű differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden gyermek megtalálja a saját képességeinek legmegfelelőbb tevékenységeket.
Nevelő testületünk arra törekszik, hogy azon gyermekeknél, akiknél lemaradást tapasztaltunk valamely területen, ott fejlesztést célzó játékokat építsünk be a gyermekekkel való egyéni játékos foglalkozásokba.

A Belvárosi Óvodák munkaközösségei által készített szakmai gyűjtemények segítik fejlesztő munkánkat. A gyermek egyéni fejlettségmérő lapjának segítségével konkrét és részletes szempontok alapján követhetjük nyomon a gyermekek fejlődését. A lemaradások tükrében tudunk célzott fejlesztést tervezni.
A tanév végi mérések eredményei alapján tervezzük meg a következő nevelési év kiemelt feladatait.
A gyermekek egyéni és differenciált fejlesztése nem csak a hátrányok csökkentésében, hanem a képesség és tehetség fejlesztés terén is fontos feladatunk.
Egyéni tehetséggondozásra elsősorban a gyermek csoportokban kerül sor, de a délután folyamán leehetőséget biztosítunk az érdeklődő gyermekek részére, hogy külön foglalkozásokon vehessenek részt: angol.
A napközbeni fejlesztésben dúsított magasabb szintű differenciált tevékenységek biztosításával igyekszünk a tehetséggondozás célját megvalósítani.

Rendszeresen szervezett hagyományaink:

● A családokkal történő megismerkedés első lépése, az óvodánkba kerülő új gyermekek szüleivel való kötetlen beszélgetés.. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a nyár folyamán többször belátogassanak az óvodánkba, mi pedig a családlátogatásokkal elősegítjük a kölcsönös bizalmat.
A beszoktatás során az óvodapedagógus – gyermek közti szoros érzelmi – testi kapcsolat kialakításával, a gyermekekben érzelmi biztonságot igyekszünk kialakítani, mely alapjául szolgál későbbiekben a társas együttműködésre, élményszerzésre.
A szülőkkel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolattartásra, igyekszünk megismerni az otthoni szokásokat, családi nevelési eljárásokat, de ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a szülők is megismerhessék programunkat, nevelői felfogásunkat, feladatainkat.
A közös ünnepek, játszóházak, családi egészségnapok elősegítik, elmélyítik kapcsolatunkat.
● A környezet védelme és az egészséges életmódra nevelést kiemelt feladatunknak tartjuk, ezért év elején papírgyűjtést szervezünk, és családi egészséghetet tartunk a szülőkkel közösen.
● Szüreti játszóház keretében, népi játékokkal, és a hagyományos szőlőfeldolgozással ismerkedünk.
Adventi ünnepkör jegyében karácsonyi játszóházat és vásárt szervezünk.
● A városi gyermekkönyvtárral közösen megrendezett „Varázskönyvtár” programunkon a belváros óvodáit látjuk vendégül. A játékos délelőtt keretében, a gyermekek közelebb kerülhetnek a mesék, a „varázslatok világába”. Több helyszín bevonásával lehetőséget biztosítunk: a mesére, táncra, éneklésre, kézműveskedésre.
A rendszeres könyvtárlátogatás, a könyvek szeretetére nevelés mellett, célunk: megismertetni az óvodásokat a magyar gyermek- és népköltészeti alkotásokkal is.


Óvodánk közelében lévő Montessori bölcsődével igyekszünk erősíteni kapcsolatunkat, Mikuláskor illetve gyermeknapon köszöntjük, vendégül látjuk a leendő óvodásokat.
Az EKMK–val közösen, sikeresen pályáztunk - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívásra benyújtandó KÖZÖS NEVEZŐ – a test – lélek – szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és informális képzések alkalmain, ennek keretében havi rendszerességgel kézműves foglalkozásokon veszünk részt, az ábrázolás területen kiemelkedő képességű gyermekekkel.
A pályázat 2–3 tanévre is kiterjed, a következő tanévben a kézműves foglalkozások mellett, bábelőadásokkal, drámajátékokkal is kiegészül majd.

Rendszeres rendezvényeink:

● Farsangi jelmezes mulatságunkat táncház színesíti.
● Tavaszváró húsvéti játszóházunk többféle tevékenységgel biztosítja az ünnep élményeit (tojáskeresés az udvaron, nyuszi simogatás, plüss nyuszi kiállítás, sportvetélkedő…).
● Anyák napján meghitt műsorral köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.
● Évzáró ünnepség keretében búcsúztatjuk el az iskolába készülő óvodásainkat.
Alapítványunk a Szemünk Fénye Alapítvány oktató, nevelő, gondozó munkánk tárgyi feltételeinek javítását segíti. A szülők adójuk 1%-ának felajánlásával nagymértékben támogatják óvodánk alapítványát.

Feltételeink javítása érdekében az alapítványunkkal és a szülői munkaközösséggel közösen megrendezett programjaink:

● Hagyományunk a családi egészségnapon megtartott árverés, amit a szülők felajánlásaiból rendezünk meg.
● Karácsonyi vásár, melyen a nevelőközösségünk és a szülők által készített kézműves alkotások tekinthetők, és vásárolhatók meg.

Nevelőtestületünk is aktívan részt vállal a pályázatok megírásában, melyek a gyermekek ismeretének bővítését segítik elő.
Óvodánk családias hangulatát, egyéni arculatát megtartva, kolleganőimmel együtt olyan óvodai légkör kialakítására törekszünk, amelyben az óvoda elsődleges a nevében is szereplő óvó-szerető „meleg fészkét” minden kisgyermek élvezheti.
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)