Egri Kertvárosi Óvoda
06 30 749 5362
egrikertvarosiovi@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy
egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt,
hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet...
Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb
beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”


(Maria Montessori)

Az Ifjúság úton épült új, modern és komfortos óvodánk Eger város déli részében, zöldövezetben található. Óvodánkat 2020 szeptemberében adták át, amely megfelel a XXI. század gyermekneveléséhez igazodó kihívásoknak. Óvodánkban négy vegyes életkorú csoportban töltik a gyermekek a mindennapi életüket.
Tágas, 60 m2 csoportszobáink vannak, hatalmas ablakokkal és árnyékolókkal, amelyen elektromosan lehet befolyásolni a csoportszobáink természetes fényét. A meleg nyári napokat a klímáink teszik komfortosabbá a csoportszobákban. Az óvodai mindennapjainkat segítik az egyéb kialakított helyiségeink: fejlesztőszoba, logopédiai szoba, tornaszoba, orvosi szoba, pszichológusi szoba, illetve a szülők komfortérzetét emelő szülői váró-fogadó.
Az óvodánk minden szeglete arra hivatott, hogy a gyermekek szellemi, közösségi és fizikai fejlődését szolgálja. A csoportszobáink családias hangulatot árasztanak, megfelelő számú és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, elkülönített játékterekkel felszereltek. Játékeszközeink a gyermekek személyiségfejlődését támogatják, az óvodai életüket élményszerűvé teszik. Esztétikus, gyermekméretű berendezési tárgyak segítik a gyermekek egészséges fejlődését és az egészségmegőrzését. Csoportszobáink egyediségét, barátságos hangulatát a kreatív dolgozóink tették teljessé. Óvodánk kollektívája elkötelezett a gyermekek mozgásfejlődésének támogatására, amellyel képességeik, készségeik fejlődését hatékonyan tudjuk támogatni. Ezért a nap bármely szakában lehetőségük van mozgásos eszközök, játékok használatára a széles folyosóinkon is.

Csoportszobákhoz külön kapcsolódó nyitott és fedett teraszok biztosítják a mindennapi levegőzést. Lehetőség nyílik innen is kijutni a tágas 3276 m2 játszó udvarra, amely egyedülállóan a legnagyobb a városunkban.
Az udvarunk többféle funkciós területtel rendelkezik: műfüves, körbekerített sportpálya, szabadtéri komplex játszótér, mesterségesen kialakított domb szolgálja a gyermekek rendszeres mozgás- és játékigényét, sportolását. A szélsőséges időjárás kivételével minden nap lehetőségünk van a szabad levegőn tartózkodásra, mivel fedett teraszunk és kövezett udvarrészünk is van.
A szülők segítségével magaságyásokat építettünk, ahol a gyermekek közvetlen szemlélői a biológiai körforgásnak, lehetőségük nyílik a környezetet védő, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására. A gyermekeknek tapasztalatszerzési lehetőségeik nyílnak a növények gondozására, a termések betakarítására és felhasználására, a károsanyag-mentes kezelésnek köszönhetően.
Terveink között szerepel még a pillangó kert, a rovarhotel kialakítása, amelyekkel a gyermekek környezeti nevelését élménycentrikus módon segítjük elő.
Elköteleződtünk a fenntarthatóság, a klímavédelem, környezetvédelem mellett. A kritériumoknak megfelelve adtuk be pályázatunkat a Zöld óvoda cím elnyerésére.

A kertvárosi zöld övezet lehetőséget ad felfedezőutakra, tapasztalatszerzésre, kirándulásokra közvetlen és tágabb környezetünk megismerésére. Sokat tartózkodunk minden évszakban, a szabadban. Mindennapi tevékenységeink, séták, természetjárások, kirándulások, erdei tábor mélyíti a természettel való közvetlen kapcsolatot.

Nevelőközösségünk nyitott szemléletű, számunkra a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre. Munkánk egyik legfontosabb kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb.
• Projektjeinket és témaidőszakainkat a gyermekekkel együtt tervezzük. Ötleteiket, kívánságaikat beépítjük fejlesztő tevékenységeinkbe, melyek közül szabadon választhatnak.
• A fejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt, sikerélményt, újabb tapasztalatszerzést jelentsen a gyermek számára. Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést, felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást.
• A gyermekek egyéni sajátosságait megismerve, abból kiindulva a tevékenységekben, tevékenységek sorozatán keresztül valósítjuk meg a képességfejlesztést. Gyermekközpontú pedagógiájával támogatjuk az eltérő szükségletű gyermekeket, biztosítjuk az egyéni érdeklődést, az egyéni ütem, az önállóság és önkéntesség lehetőségeit.
• Valljuk, hogy minden kisgyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapjon minden neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést.
• A nevelés széles lehetőségeit kihasználva folytatjuk munkánkat, megőrizve a már kialakult értékeinket, természetesen figyelembe véve helyi adottságainkat, az óvodánkba járó gyerekek összetételét, családi körülményeit.

Ezen értékek figyelembevételével határoztuk meg helyi nevelési programunkat, amellyel megalapozódik a gyermekek ökológiai szemlélete, összefüggéseket fedez fel, megismeri és megtapasztalja, a "minden mindennel összefügg" elvét.
A napi tevékenységekbe ágyazva megismertetjük a gyerekeket az újrahasznosítás fogalmával, az energiatakarékosság számunkra adódó lehetőségeivel, ezzel megalapozva az ökológiai szemléletüket.

Óvodánkban a gyermek megbecsülést, szeretetet kap. Értékeljük egyéni megnyilvánulásait, segítjük szocializációs folyamatait. Munkánkat az a gondolat vezérli, hogy az óvodáskor megismételhetetlen, hiszen ebben az életkorban gyűjtött tapasztalatok, élmények, a kialakult szokásrendszer egy életre meghatározók lehetnek.
A szülők stabil hátteret biztosítanak az örömteli óvodai életünkhöz. A fenntarthatóság jegyében a néphagyományainkat szem előtt tartjuk, több programot a családok bevonásával, közös események szervezésével biztosítunk.

Hagyományokon alapuló ünnepeink:
• Mikulás
• Ádvent
• Újév köszöntő pótszilveszter
• Farsang
• Március 15.
• Húsvét
• Anyák napja
• Gyereknap
• Pünkösd
• Iskolába menők búcsúztatása

Zöld jeles napjaink:
• Takarítási világnap
• Autómentes nap
• Kenyér világnapja
• Víz világnapja
• Föld napja
• Madarak és fák napja
• Környezetvédelmi világnap

Szeretnénk mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekhez alkalmazkodni, illetve megteremteni a feltételeket egy olyan együttélési formához, melyben minden gyermek megkapja azt, amire szüksége van az egészséges fejlődéséhez, kiteljesedéséhez.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más, mindegyik különleges,
mindegyik gyönyörű.”


Oroveczné Pusztai Zsuzsanna
Székhely óvoda vezető helyettes


Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2023 (c)