Egri Kertvárosi Óvoda
3300 Eger 3300 Eger ifjúság u. 4.
06-30-563-5523, 06-36-785-268
kertvarosi.ovoda@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

„Elvetettem a magot, és hozzájárultam a rügyfakadáshoz, hogy mindezzel bebizonyítsam: az alkotás és kifejezés szükséglete egyike azon központi elképzeléseknek, amelyekre páratlan pedagógiai megújulás építhető.”


(Celestin Freinet)

A Pozsonyi úton épült új, modern és komfortos óvodánk Eger város déli részében, zöldövezetben található, távol a főút zajától. Ez az intézmény két óvoda, a Zöld Liget Tagóvoda és a Farkasvölgyi Tagóvoda egyesüléséből jött létre, és mint székhelyóvoda működik tovább. Tágas, barátságos, akadálymentes épületünk, 2020 szeptemberétől ad otthont az óvodás gyermekeknek.

A gyermekközpontú, 100 főt befogadó óvodaépületünk kialakításakor maximálisan figyelembe vették a gyermekek igényeit – négy, tágas, 60 négyzetméteres napfényes csoportszoba, a hozzájuk kapcsolódó gyermeköltözők és mosdók, a folyosók, az egyéb kiszolgáló helyiségek, pld. fejlesztőszoba, logopédiai szoba, tornaszoba, orvosi szoba, pszichológusi szoba, illetve a szülők komfortérzetét emelő szülői váró-fogadó.

Az óvodánk minden szeglete arra hivatott, hogy a gyermekek szellemi, közösségi és fizikai fejlődését szolgálja. A csoportszobáink Freinet szellemiségének megfelelően, műhelyszerű elrendezésben, természetes anyagokkal, tárgyakkal berendezett. Családias hangulatot árasztanak, megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, elkülönített játékterekkel felszereltek. Mind ezek elsősorban a szabad önkifejezést segítik elő, ugyanakkor megtalálhatóak a gyermekek személyiség fejlődéséhez szükséges egyéb játékok, eszközök is. Esztétikus, gyermekméretű berendezési tárgyak segítik a gyermekek egészséges fejlődését és az egészségmegőrzését. Csoportszobáink egyediségét, barátságos hangulatát a kreatív dolgozóink tették teljessé.

Csoportszobákhoz külön kapcsolódó nyitott és fedett teraszok biztosítják a mindennapi levegőzést. Lehetőség nyílik innen is kijutni a tágas játszó udvarra, ahol sportpálya, komplex játszótér, új mozgásfejlesztő udvari játékok, eszközök szolgálják a gyermekek rendszeres mozgás- és játékigényét, sportolását. Megfelelnek a gyermekek biztonságával kapcsolatban támasztott követelményeknek, a gyermekek életkori sajátosságainak. Segítik egészségük megőrzését, fejlődését, valamint lehetőséget nyújtanak a természetes mozgás gyakorlására, a szabad mozgás lehetőségének megvalósítására. A biztonságos és modern sportpályánk tökéletes helyszín arra, hogy a gyerekek kiélvezhessék a mozgás örömét, jó körülmények között, magas színvonalú feltételek biztosításával történjen a mozgásfejlesztés, illetve a gyerekek szakértő kezek között kapcsolódjanak az országos Bozsik programhoz.

Az óvodánkban folyó pedagógiai munkánk tartalmát a természet szeretete, környezetünk védelme, óvása adja. Életmódszervezésünk biztosítja, a természettel való közvetlen kapcsolat iránti igény kialakítását, valamint a környezetvédő, környezettudatos magatartás és szemlélet megalapozását. A kertvárosi zöld övezet lehetőséget ad felfedező utakra, tapasztalatszerzésre, kirándulásokra közvetlen és tágabb környezetünk megismerésére. Sokat tartózkodunk minden évszakban, a szabadban. Mindennapi tevékenységeink, séták, természetjárások, kirándulások, erdei tábor mélyíti a természettel való közvetlen kapcsolatot.
Az új környezetben, a városi szinten is legnagyobb óvoda udvarunkon tervezésre került olyan előkert, óvodakert kialakítása is, ahol a gyermekek közvetlen szemlélői lesznek a biológiai körforgásnak, ahol lehetőség nyílik a környezetet védő, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására. E feltételek megteremtése, kamatoztatása segíti utunkat a Zöld Óvoda pályázaton való részvételhez, illetve a cím elnyeréséhez.
Nevelőközösségünk nyitott szemléletű, számunkra a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre.
Munkánk egyik legfontosabb kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb.
• Projektjeinket a gyermekekkel együtt tervezzük, melyet rajzos formában rögzítünk. Ötleteiket, kívánságaikat beépítjük fejlesztő tevékenységeinkbe, melyek közül szabadon választhatnak.
• A fejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt, sikerélményt, újabb tapasztalatszerzést jelentsen a gyermek számára. Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést, felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást.
• A gyermekek egyéni sajátosságait megismerve, abból kiindulva a tevékenységekben, tevékenységek sorozatán keresztül valósítjuk meg a képességfejlesztést. Freinet gyermekközpontú pedagógiájával támogatjuk az eltérő szükségletű gyermekeket, biztosítjuk az egyéni érdeklődést, az egyéni ütem, az önállóság és önkéntesség lehetőségeit.
• Törekszünk a természetes és ökológiai környezettel való együttélés kialakítására, a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó szociális és pedagógiai kompenzálásra, hiszen minden kisgyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapjon minden neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést.
• A nevelés széles lehetőségeit kihasználva folytatjuk munkánkat, megőrizve azokat az értékeket, melyeket az évek során kialakítottunk, természetesen figyelembe véve helyi adottságainkat, az óvodánkba járó gyerekek összetételét, családi körülményeit.
Ezen értékek figyelembevételével határoztuk meg helyi nevelési programunkat, melynek főbb irányvonalát Freinet francia reform-pedagógus pedagógiai irányzata, a tevékenységközpontú és környezettudatos nevelés adja. Szellemiségében a környezeti nevelés a személyiségfejlesztő és értékközvetítő szerepének hangsúlyozásával történik.
Célunk, a környezettudatos magatartás megalapozásával, a természetet óvó, tudatosan alakító óvodás nevelése.
A szülők mind anyagi, mind morális, mind napi jelenlétükkel stabil hátteret biztosítanak az örömteli óvodai életünkhöz. Óvodánk és a családok szoros együttműködésben tevékenykednek a gyermekek testi igényeinek megfelelő kielégítésén, az érzelmi biztonság kialakításán, mely az egészséges intellektuális érés előfeltétele.
Továbbra is törekvésünk, hogy az oltalmazó és óvatosan irányító közreműködésünkkel oldott, befogadó, jókedvű légkörben formálódjon egy igazi és jó szociális rend, melyben minden gyermeknek képességei, életkora és beállítottsága szerint megfelelő hely és tér jut. Szeretnénk mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekhez alkalmazkodni, illetve megteremteni a feltételeket egy olyan együttélési formához, melyben minden gyermek megkapja azt, amire szüksége van az egészséges fejlődéséhez, kiteljesedéséhez.

„Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni
személyisége tiszteletben tartását.
Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően
éljen és pihenjen.
Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni.
Szüksége van a feltalálásra és alkotásra.
Szüksége van esztétikai érzelmekre.
Joga van bármiféle tudás megszerzésére.”
(Celestin Freinet)


Takács Györgyné
székhely óvoda vezető helyettes


Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2021 (c)