Szivárvány Óvoda
Dr. Hibay Károly Tagóvodája
3300 Eger Hibay Károly út 7.
06-30-563-5485
hibayovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”

/Mérei Ferenc/

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk Eger történelmi belvárosában, közvetlenül a Vár tőszomszédságában található. Az óvoda épülete régi építésű- közel 160 éves - mindig is oktatási-nevelési célokat szolgált. Először iskolaként funkcionált, majd a városban másodikként ebben az épületben nyitottak óvodai csoportot. Később helyett kapott az épületben bölcsőde is, valamint egy általános iskolai napközis foglalkoztató.
2008-ban óvodánk felvette utcánk névadójának, az „egri anyák megmentőjeként” is emlegetett, méltán híres orvosnak, Dr. Hibay Károlynak a nevét.
Az épület az Eger patak partján, a Dobó tér mögött helyezkedik el. Öt perces sétával megközelíthető az Érsekkert, Egri vár, múzeumok, kiállítások, melyeket óvodásainkkal rendszeresen felkeresünk. Kiváló lehetőséget kínál számunkra az uszoda közelsége, valamint több zöldövezeti játszótér, mely biztosítja a színes, tartalmas óvodai életet.

TÁRGYI FELTÉTEL

Az épület belső helységei tágasak, világosak és barátságosak, mindenképpen a gyerekek biztonságát és kényelmét szolgálják. Óvodánk mind a négy csoportja külön öltözővel és mosdó helyiséggel rendelkezik.
Óvodánk udvara a gyermekek létszámához mérten kicsi, de mindenképpen biztonságos. Az elmúlt időszakban EU szabványoknak megfelelő komplex mászóka, valamint az egyensúlyfejlesztő lengőhinta került beépítésre, lengéscsillapító burkolattal. Babaházzal is bővítettük óvodánk udvarának felszereltségét, mely kerti asztalt és padokat is tartalmaz a gyerekek legnagyobb örömére.
A tanulási folyamatok területeihez tartozó felszereltségünk megfelelő, értékes, jó minőségű képesség- és mozgásfejlesztő játékok állnak rendelkezésünkre.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az óvoda dolgozói létszáma 14 fő: 8 fő óvodapedagógus - ebből 1 fő tagóvoda-vezetőként úgy végzi munkáját, hogy mellette óvodai csoportjában is ellátja az óvodapedagógusi feladatait - és 6 fő technikai dolgozó.
Csoportonként 2 óvónő és 1 dajka látja el a gyermekek körüli teendőket.
Az óvónők mindegyike főiskolai végzettségű, 3 fő pedagógus-szakvizsgával is rendelkezik. Az alapdiplomán kívül minden kolléganő szükségét érezte annak, hogy szakmai tudását továbbfejlessze, ismereteit önképzés vagy intézményes keretek közt bővítse. Így 3 óvónő fejlesztőpedagógus, 1 környezet nevelői végzettséget szerzett, 2 fő mentor óvodapedagógus, 1 fő Neveléstudományi MA végzettséggel rendelkezik.
A dajkák közül 5 fő szakképzett dajka, és elmondható, hogy színvonalas nevelőmunkánk nem nélkülözheti az ő lelkiismeretes, gyermekszerető munkájukat.
Nevelőtestületünk összeszokott, régóta együtt dolgozó pedagógusokból áll, de örömmel fogadjuk a fiatal kolléganőket is, hiszen ők vihetik tovább óvodánk hírnevét és hagyományait.
Úgy érezzük, szemléletmódunkkal elköteleztük magunkat, hogy minden gyerek számára családias, érzelmi biztonságot nyújtó és elfogadó környezetet biztosítunk. Ehhez elengedhetetlennek érezzük, hogy a családokkal őszinte és tartalmas kapcsolatot alakítsunk ki, hiszen mindannyiunk érdeke közös.

CSOPORTSZERVEZÉS

Intézményünkben 4 gyermekcsoport működik, egy-egy csoportban 20-25 kisgyermek ellátásáról gondoskodunk.
Csoportjainkban vegyes életkorú gyerekek járnak, 3 évestől 7 éves korig. Több éves pedagógiai tapasztalataink, partnereink visszajelzései nyomán bizonyított számunkra, hogy a vegyes életkorú csoportszervezés sikeres és eredményes.
A vegyes életkorú csoportok szervezése során megvalósul egy derűsebb légkör, amelyben testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülhetnek - természetesen a korosztályi elosztás ésszerű figyelembevételével -, életfolyamataik természetesebb, családiasabb körülmények között zajlanak, egyéni fejlettségükhöz, haladási tempójukhoz, érési, fejlődési ütemükhöz, fejlettségükhöz alkalmazkodva. Ebben a közegben a társas kapcsolatok is könnyebben fejlődhetnek. Minden gyermek számára adva van a lehetőség, hogy megtalálja azt a területet, ahol ő lehet a fölé-, mellé-, alárendelt szereplő, így önállóságát a saját képességei szintjén és tempójában gyakorolhatja.

SPECIÁLIS NEVELÉSI CÉLOK, KIEMELT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

Kiemelt célunknak és feladatunknak tartjuk, hogy a családok megismerjék óvodánk nevelési cél- és feladatrendszerét, és kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat épüljön ki a családokkal.
A keret programban megfogalmazott kapcsolatrendszeren túl a kapcsolattartási formákat egyedivé tettük pl: nyílt napokat játszóház formájában szervezzük, az újonnan érkező gyerekek szüleinek szülőcsoportos beszélgetést szervezünk az óvodapszichológus részvételével. A partnerkapcsolatok erősítésére évek óta működő hagyományokat tovább visszük és tovább színesítjük. A családokkal közösen szervezett programjaink: Állatok Világnapja, Egészséghét, Közlekedési nap, Föld napi rendezvény sorozat, anyák napi és évzáró rendezvényünk, közös kirándulások.
Büszkék vagyunk azokra az egyedi programjainkra, melyeknek a megvalósításán és lebonyolításán a családokkal közösen együttműködve munkálkodunk. A Márton napi ovi-vásár szervezése és lebonyolítása a szülői közösségnek köszönhető, a felajánlásokból pedig a gyermekek játék- és eszközkészlete kerül bővítésre. A karácsonyvárás különösen meghitt eseménye betlehemi játékunk, ahol mindannyian közösen éljük át az ünnepvárás élményét. Ezt a programot teszi teljessé az a kezdeményezésünk, mellyel évek óta a rászoruló családokat támogatjuk adományainkkal. Több éves hagyományunkká vált a nyári ovi-tábor szervezése, melyet a családokkal közösen valósítunk meg. A tábor igazi élményprogram és maradandó emlék mindannyiunk életében.
Tagóvodánk másik kiemelt feladata a környezeti neveléshez kapcsolódva a hazafiságra és városunk történelmi értékeinek megismerésére és megőrzésére irányul. Nyitottak és befogadóak vagyunk mindazoknak az értékeknek átörökítésére, melyek értelmileg, erkölcsileg, érzelmileg segítik a gyermeki személyiség kibontakozását. Megkeressük és tudatosan felfedeztetjük azokat a tartalmakat, amelyek, ezen területen a gyermekek ismereteit bővítik, és kreatív cselekvővé teszik. Kihasználva óvodánk környezeti adottságait - vár közelsége, műemlék jellegű környezet – hosszú évek óta együttműködünk a Dobó István Vármúzeummal és színvonalas, közös programokat szervezünk.
Ennek szellemében szervezett programjaink végig kísérik a nevelési évet: évszakonkénti rendszeres vár sétákat szervezünk, részt veszünk a hagyományokhoz és mesterségekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon, ellátogatunk a Gárdonyi házba, a múzeum kiállításaira. Örömmel tölt el bennünket, hogy aktív résztvevői vagyunk a ,,Végek dicsérete” című pályázat kulturális programsorozatának. Számunkra a Dobó István Vármúzeummal való együttműködésünk legnagyobb sikere az óvodánk által szervezett,, Kisvitéz avatás”. A rendezvény közkedvelt és várva várt esemény tagóvodánk életében, mellyel nem titkolt célunk, hogy sok-sok kisgyerek felé közvetítsük a hazafiasság és a lokálpatriotizmus értékét.
Nevelőtestületünk elkötelezett a keret programban és a tagóvodánk által megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában, elhivatottan képviseljük a természeti és társadalmi értékek megőrzését és átadását szoros együttműködésben a családokkal és külső partnereinkkel.

ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE

A család és az óvoda

Eredményes óvodai nevelésünk egyik feltétele a családdal, a szülőkkel való együttműködés, együttnevelés a gyermek érdekében. E kapcsolat alapja a bizalom. Ezt elnyerni és megtartani csak őszinteséggel, segítő szándékkal, folyamatos információcserével lehet. Fontos feladatunk, hogy összhangot teremtsünk a két nevelési színtér között, megismerjük és elfogadjuk az otthoni, családi nevelési eljárásokat, szokásokat, ismerjük az otthoni eseményeket, és megismertessük a szülőkkel azokat a célokat, feladatokat, nevelési módszereket, melyeket mi vallunk és alkalmazunk az óvodai nevelésünk során.
Elmondhatjuk, hogy óvodai nevelő munkánkat segítő szándékú, aktív, érdeklődő, igényes szülői háttér segíti, akik támogatják pedagógiai törekvéseinket, segítenek terveink megvalósításában és örömmel vesznek részt az általunk szervezett programokon.
Mindehhez természetesen hozzájárul, hogy partnerként tekintünk rájuk, illetve csak úgy valósulhat meg, hogy bármilyen észrevétel, probléma, javaslat esetén óvodánk mindig nyitva áll előttük.

Egyéb partnerkapcsolataink

Bölcsőde: a bölcsődéből óvodába történő zökkenőmentes átmenet érdekében tájékoztató jellegű kapcsolattartás, közös szülői értekezleten való részvétel.
Iskolák: a gyerekek problémamentes iskolakezdésének érdekében folyamatos, konkrét kapcsolattartás: tájékozódás, tájékoztatás, óralátogatás, közös szülői értekezlet, közös rendezvényeken való részvétel.

Közműködési intézmények

Gárdony Géza Színház, Harlekin Bábszínház, Forrás Szabadidőközpont, Babszem Jankó Gyermekszínház, Galagonya Bábszínház, Bródy Sándor Megyei Könyvtár gyermek programjain való részvétel.

Szivárvány Alapítvány

rendszeres és alkalmi megbeszélések.

Eszterházy Károly Egyetem

óvodapedagógus hallgatók mentorálása, az általuk szervezett programok látogatása.

PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK

A gyermekeket őszinte elhivatottsággal, családias, meleg, biztonságot adó légkörben neveljük. Ezt a légkört az itt dolgozó felnőttek személyisége, attitűdje, egymással való kapcsolata, együttműködő készsége határozza meg.
Valljuk, hogy az eredményes munka záloga, ha a felnőtt közösséget kiegyensúlyozottság, kölcsönös bizalmon alapuló, elfogadó szemlélet jellemzi, ahol nem csak a gyerekek és a szülők felé, hanem egymás iránt is gazdag emberi kapcsolatok, azonos értékrend a meghatározó.
Szakmai hírnevünk megtartására, öregbítésére törekszünk, hozzájárulva a felnövekvő gyermekek felhőtlen, boldog életéhez.

„ A gyermeknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyermek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyermek megérez. Hogy hisznek benne! Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.

/Tari Annamária/


Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)