Egri Kertvárosi Óvoda
Ney Ferenc Tagóvodája
3300 Eger Ifjúság út 7-9.
06-36-419-199, 30/563-5509
neyferencovi@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

„A gyerekek is sokféle természetűek, s mindnyájával nem lehet egyképpen bánni. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. És az óvónak a legnagyobb ügyessége éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal és körülmény szerint a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt.”
/ Ney Ferenc /


Intézményünk a város déli részén, Lajosvárosban található, kertvárosi övezetben. Jól megközelíthető autóval és gyalogosan egyaránt. Három intézményt foglal magába az épületünk: a Dobó Katica Bölcsődét és annak főzőkonyháját, valamint a Városi Logopédiai Intézetet.
Óvodánkban vegyes életkorú gyermekcsoportok működnek. A csoportszobák bútorzata a gyermekek életkori adottságaihoz igazodik. A szobák egyediségét, barátságos hangulatát a kreatív dolgozóink alakították ki. Mindhárom csoportban található „puha sarok”, mely a gyermekek elcsendesedését, pihenését, visszavonulását teszi lehetővé. A csepphinták megléte a ritmikus mozgásban, a szorongások, félelmek, feszültségek leküzdésében segíti őket. A sószobában a megnyugvásra, relaxációra, mesehallgatásra nyílik lehetőség.
Mindennapjainkban nagy szerepet kap a mozgás. A gyermek számára alapvető jelentőségű, nemcsak a komfortérzetéhez, az egészséges életmód kialakításában, hanem az idegrendszer fejlődésében is szerepet játszik. A mozgásfejlesztés részben irányított, részben -eszközök, ötletek biztosítása által- spontán formában valósul meg a szabad levegőn, illetve a tornaszobában.
A mozgással fejlesztjük az állóképességet, helyes testtartás kialakulását, testsémát, kinesztetikus érzékelést, egyensúlyérzéket, limbikus-rendszert, térészlelést, térirányok ismeretét, keresztcsatornák érését.
Időjárástól függetlenül minden nap kimegyünk az udvarra, ahol eső esetén fedett teraszon tudnak a gyermekek mozogni. A gyermekeink változatos, a mozgásfejlődést segítő kültéri játékokon, műfüves pályán elégíthetik ki mozgásigényüket.

Az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztens, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak elfogadó, segítő, támogató attitűdje mintát jelent a gyermekek számára. Óvodánk megteremti a szeretetteljes, családias, érzelmi biztonságot nyújtó és a gyermekek saját érési ütemének megfelelő óvodai légkört. Számunkra minden gyermek egy kihívás, akit megismerni, elfogadni, óvni kell türelemmel, megértéssel és szeretettel.

Lényeges eleme nevelésünknek az egymás iránti elfogadás és tisztelet. Beletartozik a másik elmélyült tevékenységének tiszteletben tartása, a szabad önkifejezés lehetőségei- vizuális, verbális, zenei és mozgásos formában. Szeretnénk, hogy legyenek nyitottak, befogadóak egymás személyisége és alkotásai iránt.

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programmal dolgozunk. Óvodai életünket a megismerések komplexitása, gyakorlatiassága és az élményszerű, többoldalú tapasztalatszerzés hatja át.

„A gyermek mindenek felett álló érdekeit képviselő óvoda Körmöci Katalin - vándordíj.” Ezt a címet érdemeltük ki 2023-ban az Óvoda nevelés országos pályázatán.
Nevelőmunkánk alapja a gyermekek megismerése, ez segíti a feltétel nélküli elfogadást, személyre szabott fejlesztést.

A játék kicsiben maga az élet. Ezért elsődleges alapelvünk a szabad játék tiszteletben tartása, illetve a tanulás és a munka játékosságának szem előtt tartása. Az óvodás korú gyermek számára még minden lehet játék.

A gyermekek elmélyülését, kíváncsiságuk kielégítésének lehetőségét biztosítja a projekt-módszer, mellyel dolgozunk. Nagy teret kaphat a gyermeki kezdeményezés, hiszen a projekt feldolgozásában egy téma köré építünk tevékenységeket, melyek önként vállalt cselekvésben történnek. Lehetőséget biztosít a gyerekek eltérő fejlettségi, érettségi szintjének megfelelő részvételre, az egyéni igények, érdeklődés, tempó érvényesülésére.
A pedagógustól ez nagyfokú tudatosságot, rugalmasságot, problémaérzékenységet és felkészültséget kíván.
A projektek megvalósításában, a projektzárásokban a szülők is aktív szereplők.

Fontosnak tarjuk a digitális eszközök tudatos, helyes, szabályok mentén történő alkalmazását. ”Okosan az okos eszközökkel” programot használunk. A BeeBot padlórobot része a projektjeinknek, segítségével a programozás alapjaival ismerkedhetnek a gyermekek.
A gyermekeket iPodok segítik a tágabb környezetük megismerésében.
A digitális rajztáblák alkalmazásával az alkotásra történő ösztönzés új lehetőségét kínáljuk a gyermekeknek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségformálásra, a társas kapcsolatok alakítására. Napjainkban különösen jelentős, hogy megfelelő mintát kapjanak a gyerekek a verbális és non-verbális kommunikáció, az együttműködés, a konfliktuskezelés lehetséges módjairól.
A csoportélet hagyományai (beszélgető-kör, születésnapok, névnapok, Anyák napja stb.), az óvodai szintű rendezvények (Szüret, Öko-Party, Egészség délután, Adventi vásár, Gyermeknap, év végi közös kirándulás stb.), a városi szintű rendezvények (Nyitnikék dalostalálkozó, Gárdonyi meseösvény, Föld napi vetélkedő, stb.) mind hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához.

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)