Belvárosi Óvodák
3300 Eger Kertész utca 100.
06-36-785-583, 06-36-786-507
szivarvanyovi@ekvi.hu, nagy.katalin@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Közérdekű adatokA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ SZABÁLYZAT, A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

1. Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Szivárvány Óvoda
Székhely: 3300 Eger, Kertész utca 100.
Postacím: 3300 Eger, Kertész utca 100.
Telefonszám: +36 36 786-507, +36 36 785-583
Faxszám:-
Központi elektronikus levélcím: szivarvanyovi@ekvi.hu
Honlapcím: http://egriovodak.hu/ovoda/?ovi=21&o=33
Kapcsolat elérhetősége: http:// egriovodak.hu/ovoda/?ovi=21&o=33

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

Felföldiné Szabados Ágnes
Óvodavezető
30/742-8972
felfoldi.agi@ekvi.hu

Nagy Katalin
Általános óvodavezető helyettes
30/749-5368
nagy.katalin@ekvi.hu

Gálné Szekeres Mária
Székhely óvodavezető helyettes
30/562-7754
galne@ekvi.hu

Szabó Judit
Napsugár Tagóvoda vezető
30/427-8567
kodalyovi@ekvi.hu

Ráczné Juhász Éva
Csillagfény Tagóvoda vezető
30/749-5371
csillagfenyovoda@ekvi.hu

Tóth Ágnes
Katica Tagóvoda vezető
30/665-7026
szechenyiovi@ekvi.hu

Noviczki Zsuzsanna
Dr. Hibay Károly Tagóvoda vezető
30/563-5485
hibayovi@ekvi.hu

Almásiné Tinku Edit
Arany János Tagóvoda vezető
30/491-1426
aranyovieger@gmail.com

Kovácsné Pásztor Judit
Deák Ferenc Tagóvoda vezető
30/563-5481
kovacsnepasztorjudit@gmail.com

Batki Krisztina
Eszterlánc Tagóvoda vezető
30/201-2986
remenyikovi@ekvi.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A Szivárvány Óvoda nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a Szivárvány Óvoda többségi tulajdonában áll, illetve amely a Szivárvány Óvoda részvételével működik.

1.4. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Szivárvány Óvoda alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.5. Lapok

Nincsenek a Szivárvány Óvoda által alapított lapok.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a Szivárvány Óvoda által felügyelt költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

2.1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
• 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
• más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Szivárvány Óvodának nincsen hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

A Szivárvány Óvoda közfeladata az óvodai nevelés általános feltételek szerint, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

2.4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program, Munkaterv, Éves értékelés, Továbbképzési program

2.5. Nyilvános kiadványok

A Szivárvány Óvodának nincsenek nyilvános kiadványai.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A Szivárvány Óvodának nincsenek döntéshozatali ülései.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Szivárvány Óvodának nincsenek testületi szervei.

2.8. Pályázatok

A Szivárvány Óvodának nincsenek kiírt pályázatai.

2.9. Hirdetmények

Nincsenek a Szivárvány Óvoda által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

   Általános közzétételi lista


KÖZADATKERESŐ

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Szivárvány Óvodának nem voltak vizsgálatai, ellenőrzései.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

   A Szivárvány Óvoda 2022. évi elemi költségvetése
   A Szivárvány Óvoda 2021. évi elemi költségvetése
   A Szivárvány Óvoda 2020. évi elemi költségvetése
   A Szivárvány Óvoda 2017. évi elemi költségvetése
   A Szivárvány Óvoda 2015. évi elemi költségvetése

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

   A Szivárvány Óvoda 2022. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2019. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2017. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolója
   A Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolója

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok az éves költségvetési beszámolók 8. és 9. sz. mellékletében találhatók.

3.3.2. Támogatások

A Szivárvány Óvoda nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések

A Szivárvány Óvodának nincs alapfeladaton kívüli kiadása.
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2014-2022
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2021
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2020
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019
   Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2014-2018

3.3.4. Koncessziók

A Szivárvány Óvodának nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Egyéb kifizetések

A Szivárvány Óvodának nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

3.3.6. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzések

A Szivárvány Óvodának nincsenek közbeszerzései.


Űrlapok

   A Szivárvány Óvoda 2022. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2022. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2022. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2021. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2021. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2021. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2020. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2020. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2020. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2019. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2019. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2019. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2018. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2017. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2017. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2017. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2016. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2016. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2016. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2015. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2015. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2015. évi 1. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2014. évi 9. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2014. évi 8. űrlap
   A Szivárvány Óvoda 2014. évi 1. űrlap

ÉszrevételekKözérdekű adatok


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)