Egri Kertvárosi Óvoda
06 30 749 5362
egrikertvarosiovi@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy
egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt,
hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet...
Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb
beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”


(Maria Montessori)

Az Ifjúság úton épült új, modern és komfortos óvodánk Eger város déli részében, zöldövezetben található. Óvodánkat 2020 szeptemberében adták át, amely megfelel a XXI. század gyermekneveléséhez igazodó kihívásoknak. Óvodánkban négy vegyes életkorú csoportban töltik a gyermekek a mindennapi életüket.
Tágas, 60 m2 csoportszobáink vannak, hatalmas ablakokkal és árnyékolókkal, amelyen elektromosan lehet befolyásolni a csoportszobáink természetes fényét. A meleg nyári napokat a klímáink teszik komfortosabbá a csoportszobákban. Az óvodai mindennapjainkat segítik az egyéb kialakított helyiségeink: fejlesztőszoba, logopédiai szoba, tornaszoba, orvosi szoba, pszichológusi szoba, illetve a szülők komfortérzetét emelő szülői váró-fogadó.
Az óvodánk minden szeglete arra hivatott, hogy a gyermekek szellemi, közösségi és fizikai fejlődését szolgálja. A csoportszobáink családias hangulatot árasztanak, megfelelő számú és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, elkülönített játékterekkel felszereltek. Játékeszközeink a gyermekek személyiségfejlődését támogatják, az óvodai életüket élményszerűvé teszik. Esztétikus, gyermekméretű berendezési tárgyak segítik a gyermekek egészséges fejlődését és az egészségmegőrzését. Csoportszobáink egyediségét, barátságos hangulatát a kreatív dolgozóink tették teljessé. Óvodánk kollektívája elkötelezett a gyermekek mozgásfejlődésének támogatására, amellyel képességeik, készségeik fejlődését hatékonyan tudjuk támogatni. Ezért a nap bármely szakában lehetőségük van mozgásos eszközök, játékok használatára a széles folyosóinkon is.

Csoportszobákhoz külön kapcsolódó nyitott és fedett teraszok biztosítják a mindennapi levegőzést. Lehetőség nyílik innen is kijutni a tágas 3276 m2 játszó udvarra, amely egyedülállóan a legnagyobb a városunkban.
Az udvarunk többféle funkciós területtel rendelkezik: műfüves, körbekerített sportpálya, szabadtéri komplex játszótér, mesterségesen kialakított domb szolgálja a gyermekek rendszeres mozgás- és játékigényét, sportolását. A szélsőséges időjárás kivételével minden nap lehetőségünk van a szabad levegőn tartózkodásra, mivel fedett teraszunk és kövezett udvarrészünk is van.
A szülők segítségével magaságyásokat építettünk, ahol a gyermekek közvetlen szemlélői a biológiai körforgásnak, lehetőségük nyílik a környezetet védő, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására. A gyermekeknek tapasztalatszerzési lehetőségeik nyílnak a növények gondozására, a termések betakarítására és felhasználására, a károsanyag-mentes kezelésnek köszönhetően.
Terveink között szerepel még a pillangó kert, a rovarhotel kialakítása, amelyekkel a gyermekek környezeti nevelését élménycentrikus módon segítjük elő.
Elköteleződtünk a fenntarthatóság, a klímavédelem, környezetvédelem mellett. A kritériumoknak megfelelve adtuk be pályázatunkat a Zöld óvoda cím elnyerésére.

A kertvárosi zöld övezet lehetőséget ad felfedezőutakra, tapasztalatszerzésre, kirándulásokra közvetlen és tágabb környezetünk megismerésére. Sokat tartózkodunk minden évszakban, a szabadban. Mindennapi tevékenységeink, séták, természetjárások, kirándulások, erdei tábor mélyíti a természettel való közvetlen kapcsolatot.

Nevelőközösségünk nyitott szemléletű, számunkra a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre. Munkánk egyik legfontosabb kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb.
• Projektjeinket és témaidőszakainkat a gyermekekkel együtt tervezzük. Ötleteiket, kívánságaikat beépítjük fejlesztő tevékenységeinkbe, melyek közül szabadon választhatnak.
• A fejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt, sikerélményt, újabb tapasztalatszerzést jelentsen a gyermek számára. Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést, felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást.
• A gyermekek egyéni sajátosságait megismerve, abból kiindulva a tevékenységekben, tevékenységek sorozatán keresztül valósítjuk meg a képességfejlesztést. Gyermekközpontú pedagógiájával támogatjuk az eltérő szükségletű gyermekeket, biztosítjuk az egyéni érdeklődést, az egyéni ütem, az önállóság és önkéntesség lehetőségeit.
• Valljuk, hogy minden kisgyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapjon minden neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést.
• A nevelés széles lehetőségeit kihasználva folytatjuk munkánkat, megőrizve a már kialakult értékeinket, természetesen figyelembe véve helyi adottságainkat, az óvodánkba járó gyerekek összetételét, családi körülményeit.

Ezen értékek figyelembevételével határoztuk meg helyi nevelési programunkat, amellyel megalapozódik a gyermekek ökológiai szemlélete, összefüggéseket fedez fel, megismeri és megtapasztalja, a "minden mindennel összefügg" elvét.
A napi tevékenységekbe ágyazva megismertetjük a gyerekeket az újrahasznosítás fogalmával, az energiatakarékosság számunkra adódó lehetőségeivel, ezzel megalapozva az ökológiai szemléletüket.

Óvodánkban a gyermek megbecsülést, szeretetet kap. Értékeljük egyéni megnyilvánulásait, segítjük szocializációs folyamatait. Munkánkat az a gondolat vezérli, hogy az óvodáskor megismételhetetlen, hiszen ebben az életkorban gyűjtött tapasztalatok, élmények, a kialakult szokásrendszer egy életre meghatározók lehetnek.
A szülők stabil hátteret biztosítanak az örömteli óvodai életünkhöz. A fenntarthatóság jegyében a néphagyományainkat szem előtt tartjuk, több programot a családok bevonásával, közös események szervezésével biztosítunk.

Hagyományokon alapuló ünnepeink:
• Mikulás
• Ádvent
• Újév köszöntő pótszilveszter
• Farsang
• Március 15.
• Húsvét
• Anyák napja
• Gyereknap
• Pünkösd
• Iskolába menők búcsúztatása

Zöld jeles napjaink:
• Takarítási világnap
• Autómentes nap
• Kenyér világnapja
• Víz világnapja
• Föld napja
• Madarak és fák napja
• Környezetvédelmi világnap

Szeretnénk mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekhez alkalmazkodni, illetve megteremteni a feltételeket egy olyan együttélési formához, melyben minden gyermek megkapja azt, amire szüksége van az egészséges fejlődéséhez, kiteljesedéséhez.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más, mindegyik különleges,
mindegyik gyönyörű.”


Oroveczné Pusztai Zsuzsanna
Székhely óvoda vezető helyettes


Bemutatkozó videónk

Név:
e-Mail:

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés szabályai
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2022 (c)