Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája
3300 Eger Kodály Z. út 1.
06-30-427-8567
kodalyovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg
Adventi vásár az óvodában
Kedves Szülők!

Szeretettel várunk, minden jelenlegi óvodásunkat a Napsugár Tagóvoda adventi vásárára!

Napsugár Tagóvoda dolgozói
2022-11-15 10:09:21
Ismerkedési Délután
Kedves Szülők!

Szeretettel meghívjuk a leendő kiscsoportos gyerekeket és szüleiket 2022.08.04 / csütörtök / délután 16 órai kezdettel az ismerkedési délutánunkra.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szabó Judit Tagóvoda vezető
2022-07-18 11:44:57
Kézműves foglalkozás az iskolásokkal
Szeptembertől iskolában tanuló óvodások számára szerveztek kézműves foglalkozást a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola pedagógusai, Hunyadi-Búzás Éva és Hajdú Margit.
Óvodások, iskolánk negyedikes, ötödikes és hatodikos németes tanulói közül néhány és az EKKE Germanisztika Tanszékének tanár szakos hallgatói közösen alkottak egy délután. Német hagyományt elevenítettünk fel, hiszen Németországban és Ausztriában minden elsős tanuló egy ’cukortölcsért’ vagy ’iskolatölcsért’ kap az első tanítási napon. Ez a tölcsér apróságokkal (tanszerekkel, édességekkel) van megtöltve.
A foglalkozáson minden gyerek a saját ízlésének megfelelően készítette el a Schultüte-jét: kiválasztotta az alapszínt, a figurákat, melyekkel – színezés után – dekorálta. Sőt még a belevalókat is. 
Az apró reklámtárgyakat a Goethe Institut Budapest ajándékozta a rendezvényre.

Szabó Judit
Tagóvoda vezető
2022-05-16 11:02:50
Nevelésnélküli munkanap
Kedves Szülők!

2021.október 22.-én Nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.


Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A Napsugár Tagóvoda dolgozói
2021-10-07 08:47:40
Ismerkedési délután az új kiscsoportosoknak
Kedves Leendő Szülők!

A 2021-2022-es tanév új kiscsoportosainak Ismerkedési Délutánt tartunk óvodánkban 2021. 08.26.-án (csütörtök) délután 15:30 órakor.
Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeiket!
2021-08-04 10:42:37
Téli zárvatartás
Kedves Szülők!

Óvodánk 2020.december 19.-től 2021. január 03.-ig zárva tart.
Nyitás: 2021.január 04. (hétfő).

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánnak az óvoda dolgozói!
2020-12-09 11:27:01
2019-es adóév 1%-a
Kedves Szülők!

Szeretnénk megköszönni a szülőknek és mindazoknak a segítségét,akik óvodánk alapítványát támogatták adójuk 1%-val.
Az alapítványon jóváírt összeg:149.232 Ft
Alapítványunk adószáma:18581388-1-10
Reméljük,hogy ebben az évben is segítségünkre lesznek.

Az óvoda dolgozói
2020-09-30 09:03:22
Nyílt napok az óvodában
Kedves leendő Szülők!
A különleges jogrend bevezetésére és a járványügyi helyzetre való tekintettel az óvodai nyílt napok elmaradnak. Az óvodai beiratkozással kapcsolatban a ķésőbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
2020-03-26 06:44:49
Nyílt nap időpontjai
KEDVES SZÜLŐK!
NYÍLT NAPOK A NAPSUGÁR TAGÓVODÁBAN


2020. április 21.(kedd) 9-11 óráig
2020. április 22.(szerda) 15.30-17 óráig

Szeretettel várunk minden leendő kiscsoportost szüleikkel!
2020-03-05 08:29:42
nyári zárvatartás
Kedves Szülők!

Óvodánk 2020. július 06.-tól július 19.-ig és augusztus 10.-től augusztus 23.-ig zárva tart.
Nyitás: 2020. augusztus 24.


Óvodapedagógusok
2020-03-05 08:27:57
Nevelés nélküli munkanap
Kedves Szülők!

2019.május 31.-én (péntek) nevelés nélküli munkanapot tart óvodánk.

Megértésüket köszönjük!
A Napsugár tagóvoda dolgozói
2019-05-10 10:51:25
Kedves Szülők!
Kérjük, hogy április 16.-án délután 4 óráig legyenek szívesek elvinni az óvodából a gyermekeket értekezlet miatt.

Köszönettel: Óvodapedagógusok
2019-04-15 07:52:09
Beiratkozás időpontjai óvodánkban
Kedves Szülők!

2019-2020-as nevelési évre a Beiratkozás időpontjai a Napsugár Tagóvodában

2019. május 6. hétfő egész nap helyben 8.00-17.00 óráig
2019. május 7. kedd délután 12.00- 17.00. óráig

Pót beiratkozás a Szivárvány székhely Óvodában Eger, Kertész u.38.
2019.május 8.-án szerdán egész nap 8.00-17.00 óráig

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímkártyája
- a szülő, törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási engedély.
2019-04-04 07:55:04
FARSANGI MULATSÁG
Kedves Szülők!
Óvodánkban a farsangi mulatság február 25.-én(hétfő)délelőtt lesz.A talpalávalót a Tekergő együttes szolgáltatja.

Óvodapedagógusok
2019-02-15 09:50:04
Szülői értekezlet
Kedves Szülők!


A nagyszámú hiányzás miatt 2019. február 5.-én (kedd) délután 16.30 órától tartjuk meg Szülői Értekezletünket. .
Minden kedves Szülőt szeretettel várunk!Köszönettel: Óvó nénik
2019-01-15 09:24:28
Karácsonyi ünnepség
Kedves Szülők!

Karácsonyi ünnepségünket december 19.-én(szerda) de. 10 órától tartjuk.Kérjük,hogy ezen a napon gyermekeiket alkalomhoz illő ruhában hozzák óvodába.

Köszönettel: Óvodapedagógusok
2018-12-17 08:38:55
Szülői értekezlet
Kedves Szülők!


2018. szeptember 17.-én (hétfő) 16:30 órától összevont szülői értekezletet tartunk, melyen jelen lesz a Belvárosi Óvodák vezetője Felföldiné Szabados Ágnes, helyettese Nagy Katalin, valamint Kékesi László a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Igazgatója.
Minden Kedves Szülő megjelenésére számítunk!

Köszönettel: a Napsugár Tagóvoda nevelőtestülete
2018-09-05 14:54:12
Kedves Szülők!
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 29.-én (szerdán) már a Napsugár Tagóvodában (Eger, Kodály Z. u. 1.) fogadjuk a gyermekeket.
2018-08-23 13:36:18
Családi délután
Kedves Szülők!
IDŐPONT VÁLTOZÁS!

Ebben az évben betegség miatt június 20.-án 16.00 órától tartjuk Családi délutánunkat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!

Köszönettel a Napsugár tagóvoda dolgozói
2018-06-06 12:39:35
Szülői Fórum
Kedves Szülők!

2018.01.30.-án (kedd) 17 órai kezdettel Szülői Fórum lesz a leendő első osztályosok szüleinek az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola ebédlőjében, amin a város első osztályos tanítónénijei mutatkoznak be és ismertetik a tanítási módszereik főbb vonalait.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várnak!
2018-01-19 13:20:30
Panaszkezelési Szabályzat
Panaszkezelési szabályzat


A Belvárosi Óvodák partnereit (gyermekek, szüleik és az óvoda alkalmazottai) panasztételi jog illeti olyan ügyekben, melyekben az óvoda köteles, illetve jogosult intézkedésre.
A panasz jogosságát, annak körülményeit az óvodavezetés köteles kivizsgálni, s annak elhárítására – jogosság esetén – a szükséges intézkedéseket megtenni.

Cél: az óvodai élet során az óvodahasználók körében felmerülő problémák megfelelő szinten történő gyors és hatékony kezelése.

A panaszkezelési szabályzat tartalmát az óvodába lépéskor – a Házirenddel együtt – minden új szülővel és minden új dolgozóval meg kell ismertetni!

A szabályozás érintettjei: teljes alkalmazotti kör, intézményvezető, általános helyettes, székhely intézményvezető helyettes, tagintézmény vezetők

A szabályozásért felelős: intézményvezető

Határidő: mindig az adott problémához rendelt

A szabályzat hatálya: intézményhasználók

Hatálybalépés ideje: 2018. január 08.

Felülvizsgálat: 3 évente

Eljárásrend

• A panasz tárgyát, vélt illetve valós sérelmet elsősorban azzal a kollégával kell tisztázni, aki ellen a panasz érkezett. Amennyiben ez nem hoz jó megoldást, a szabályzat eljárásrendje szerint tovább kell lépni a következő szintre
• Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, a panaszról tudomást szerző személy visszautalja arra a szintre, ahol a megfelelő intézkedés megtehető. Erről a panasztevőt értesíteni kell!
• A panasz tartalmát legalább a második szinttől írásban is rögzíteni kell.
• Ha a panasz. a probléma megoldása türelmi időt igényel, egy konkrétan meghatározott időn belül az érintettek közösen értékelik az eredmény beválását.
• A panaszkezelés eljárási rendjéről az érintetteket tájékoztatni kell
• A panaszkezelési dokumentációk eredeti példányai részére a feladat-ellátási helyeken, másolati példányai részére pedig az igazgatóságon, erre a célra rendszeresített dossziét kell használni
• A feladat-ellátási helyeken a tagintézmény vezetők, székhelyen a székhely intézményvezető helyettes, - a közvetlenül az igazgatóságra érkező panaszok esetén az intézményvezető, vagy általános helyettese - ellenőrzi a panaszkezelések folyamatát, összegző értékelést készít, szükség esetén korrekciós javaslatokat tesz, illetve készít, beszámolási kötelezettséggel az intézményvezető felé.
• A dokumentációk másolatát minden esetben eljuttatja az igazgatóságra


A panaszkezelések szintjei, lépései

Szülőkre vonatkozó eljárásrend lépései

I. szint: a szülő (saját, illetve gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusaihoz fordul panaszával
• Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, tovább viszi az érintettek felé.
• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárul.
• Az óvodapedagógus tájékoztatja a feladat-ellátási hely közvetlen vezetőjét.
Határidő: max. 10 munkanap
Felelős: óvodapedagógus

II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt a feladat-ellátási hely közvetlen vezetője felé
• A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel.
• Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. Határidő: 15 munkanap
Felelős: feladat-ellátási hely vezető

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt az intézményvezető felé.
• A vezető az intézményvezető bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Intézményvezetői egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult.
Határidő: 30 nap
Felelős: intézményvezető

IV. szint: A panaszos bejelenti, vagy az intézményvezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
• Az intézményvezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult. Határidő: 40 nap
Felelős: fenntartó

V. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után még a bírósági eljárás van hátra.
Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.

2. Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend
I. szint: A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint:
Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos kérdések → feladat-ellátási hely vezető
Neveléssel kapcsolatos kérdések → feladat-ellátási hely vezető, általános vezető helyettes
Munkaügyi/munkajogi kérdések → Közvetlen felettes, intézményvezető
• Munkaszervezési kérdések → Közvetlen felettes, elrendelő
• Egyéb kérdések → Közvetlen felettes, elrendelő
• A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az ügyet a panaszossal. Amennyiben jogos, tovább viszi az érintettek felé.
• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 3 munkanap
Felelős: közvetlen felettes

II. szint: A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető helyettes vagy az intézményvezető felé.
• Az intézményvezető vagy vezető helyettes egyeztet a panaszossal és az érintettekkel
• Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 10 munkanap
Felelős: intézményvezető, és vezető helyettes

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy az intézményvezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
• A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 30 munkanap
Felelős: fenntartó

IV: szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel él.
Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.


Dokumentumok:
Kapcsolódó dokumentumok:
• SZMSZ
• munkaköri leírások
• iratkezelési szabályzat
Elkészülő dokumentum(ok):
• panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok
• Panaszkezelési nyilvántartó lap (Melléklet)

Egyéb rendelkezések

A szabályzat személyi és időbeli hatálya: A szabályzat az intézmény valamennyi partnerére, feladat-ellátási helyére, alkalmazottjaira kiterjed.

A szabályzat elérhetősége: Jelen Panaszkezelési Szabályzatát az intézmény székhelyén, és feladat-ellátási helyein lévő vezetői irodákban és a web lapon is elérhetővé és közzé teszi.

A szabályzat hatálybalépése Jelen szabályzat 2018 év január hó 08-tól hatályos.
intézményvezetőJóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A Szivárvány Óvoda Panaszkezelési szabályzatának tartalmával kapcsolatban a nevelőtestület 2018. január 02. napján egyetértését kinyilvánította és elfogadta. (Jelenléti ív mellékelve)

A Szivárvány Óvoda Panaszkezelési szabályzatát a szülő szervezet tagjai 2018 január ,,, napján megismerték, véleményezési és javaslattételi jogukkal rendelkeztek. (Jelenléti ív mellékelve)


Kapcsolódó dokumentumok és jogszabályok:

SZMSZ Munkaköri leírások Iratkezelési szabályzat
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet


Felhasznált irodalom:

Panaszkezelési nyilvántartó lap

Sorszám
Panasztétel időpontja:


Panasztevő neve, elérhetősége:
Panasz benyújtásának módja (a megfelelő aláhúzandó)
Szóbeli: személyesen/telefonon
írásbeli: postai levél /személyesen átadott levél/e-mail/fax

Panasz leírása:

Panaszfelvevő:neve:

Kivizsgálás módja
beosztása:

Kivizsgálás eredménye
Szükséges intézkedés: (A kivizsgálás során beszerzett információk, szakvélemények stb. rövid leírása. A panasz orvoslására szolgáló intézkedések leírása, elutasítás esetén annak módosítása.)
Csatolt mellékletek megnevezése:A kivizsgálásért és intézkedésért felelős személy neve:

Panasztevő tájékoztatásának időpontja, módja:
2018-01-03 08:29:47
Szülői Tájékoztató Fórum
Szülői tájékoztató fórum
Két tanítási nyelvű
általános iskolai oktatásról

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola
Tinódi Sebestyén Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája
a 2018/2019. tanévtől MAGYAR-ANGOL
két tanítási nyelvű első osztályokat indít.

A program iránt érdeklődő,
leendő első osztályos tanulók szüleinek
Rázsi Botond tagintézmény-vezető
ad tájékoztatást a beiskolázási lehetőségekről

2017. december 18-án hétfőn 17:00-tól
a tagintézményben (Eger, Vallon u. 2.).

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

Honlapunkon bővebb információ található, és kötelezettségmentes online jelentkezési szándéknyilatkozat is kitölthető:
tinodi-eger.hu
2017-12-13 11:01:47
Karácsonyi zárvatartás
KEDVES SZÜLŐK!

Óvodánk december 20-től 2018. január 2-ig ZÁRVA tart.
Január 2-án (Kedd) Nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Nyitás: 2018. január 3. (Szerda)


Az óvoda dolgozói
2017-12-08 08:56:27
Adventi Játszóház
Kedves Szülők!

December 13.-án 16 órától 17 óráig Adventi Játszóház lesz óvodánkban,melyre minden szülőt gyermekével szeretettel várunk!

Óvodapedagógusok
2017-12-08 08:50:33
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”

A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.
Gyermekvédelmi jelzőrendszer

A magyar gyermekvédelmi rendszer „első lépcsője” a – települési szinten működő – gyermekjóléti szolgáltató által koordinált működésű ún. jelzőrendszer, melynek a Gyvt. 17. § (1) bekezdése értelmében részei

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
a köznevelési intézmények,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a pártfogó felügyelői szolgálat,
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
a munkaügyi hatóság,
a javítóintézet,
a gyermekjogi képviselő,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Ezen intézmények és személyek – melyek körében a gyermekek legszélesebb körével való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt különösen a köznevelési intézmények, a gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi napközi) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek – kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel egyébként bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer 2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult, melyből két szint 2016. január 1-jétől kialakításra került:

Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési formák kialakítása, működtetése, dokumentálása. A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a járási család- és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója felé. Helyi szinten történik az esetkonferenciák szervezése, összehívása a járási szint jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.
Járási szinten – a család- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai hátteret biztosít a települési szinten dolgozó családgondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek, fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata a települési szintű jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai támogatása. A település családgondozóinak, jelzőrendszeri felelőseinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja, feladata a településekre szervezett esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezésében való részvétel, az azokon való részvétel.

2017. január 1-jétől továbbá:

Megyei szinten - a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára is feladat került meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése érdekében. A fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek, kezeléséhez, a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak.
Országos szinten – Országos módszertani feladatellátás és országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Az állam fenntartói feladatainak ellátása körében gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működésének fejlesztéséről, mely tevékenység ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri működés támogatása és a gyermek veszélyeztetettségét jelző bejelentések fogadása érdekében 2017. január 1-től országosan egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése került nevesítésre a Gyvt.-ben.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A fenti struktúra megléte mellett a veszélyeztetettséget észlelő személyek és szervek számára elsősorban a települési család- és gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási család- és gyermekjóléti központ felé történő jelzés megtétele javasolt a közvetlen elérhetőség okán.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1)-(2) bekezdéseiből következően olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – többek között – a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
Védelembe vétel

Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat biztosító, önkéntesen igénybe vehető alapellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a gyermek, ill. szülője együttműködésének hiányában) nem tudja megszüntetni – de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

A védelembe vétel keretében a gyámhatóság a következő szabályokat írhatja elő a gyermek, ill. szülője számára, melyek több esetben az online környezetben előforduló veszélyeztetettség kezelésében is relevánsak lehetnek:

kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,
kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,
kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál – a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
intézkedik – az illetékes szervek bevonásával – a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,
magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében,
figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására,
kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett, tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén.
Nevelésbe vétel

A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba helyezésére – ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, vagyis családjából való kiemelésével otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítására – a fentiek tükrében abban az esetben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel előírt szabályokkal nem sikerült megszüntetni.

A családjából kiemelt gyermeket elsősorban, a 12 év alatti gyermeket főszabály szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek valamennyien gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak, aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellátását, nevelését, gondoskodik az iskolába történő beíratásáról, a szükséges egészségügyi ellátás igénybe vételéről.

A gyámhatóság rendszeres időközönként felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét, a gyermek hazagondozásának lehetőségét, ennek hiányában – kisebb életkorú gyermekek esetén – az örökbefogadás előmozdításának lehetőségét.
Összegzés

Összegezve: A gyermekek védelmét szolgáló fentebb bemutatott rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségük áll fenn.

Készítette:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály
2017-09-27 16:43:22
RENDKÍVÜLI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
Kedves Szülők!

2017.augusztus 30.-án délután 16:30 órai kezdettel rendkívüli szülői értekezletet tartunk.
Téma: óvoda felújítása, gyermekek elhelyezése

Köszönettel: Felföldiné Szabados Ágnes Intézmény vezető Szilágyi Lászlóné Tagóvoda vezető
2017-08-28 01:20:53
Tanévnyitó értekezlet
Kedves Szülők!

Augusztus 28.-án (hétfőn),a Belvárosi Óvodák Tanévnyitó Értekezlete miatt, kérjük,hogy legkésőbb fél háromig vigyék el gyermekeiket az óvodából.

Megértésüket köszönjük!


Óvodapedagógusok
2017-08-24 03:53:51
FONTOS KÖZLEMÉNY!
Kedves Szülők!

2017.augusztus 24.-től a Szivárvány óvodában (Eger, Kertész út 38 sz.)fogadjuk a gyermekeket.
Megértésüket köszönjük !

Köszönettel: A Napsugár tagóvoda dolgozói
2017-08-23 06:32:50
Nevelés nélküli munkanap
Kedves Szülők!

2017.június 02.-án nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.
Megértésüket köszönjük.

Óvó nénik
2017-05-22 10:16:01
Nagycsoportosok búcsúztatása
Kedves Szülők!

A nagycsoportosok búcsúztatását 2017. június 1.-én tartjuk délután 16.30 órai kezdettel.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A nagycsoportos óvónénik és a gyermekek
2017-05-22 10:14:41
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)