Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája
3300 Eger Kodály Z. út 1.
06-30-427-8567
kodalyovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg
Téli zárvatartás
Kedves Szülők!

Óvodánk 2020.december 19.-től 2021. január 03.-ig zárva tart.
Nyitás: 2021.január 04. (hétfő).

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánnak az óvoda dolgozói!
2020-12-09 11:27:01
Nevelésnélküli munkanap
Kedves Szülők!

2020.október 26.-án Nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.


Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A Napsugár Tagóvoda dolgozói
2020-10-19 12:58:43
2019-es adóév 1%-a
Kedves Szülők!

Szeretnénk megköszönni a szülőknek és mindazoknak a segítségét,akik óvodánk alapítványát támogatták adójuk 1%-val.
Az alapítványon jóváírt összeg:149.232 Ft
Alapítványunk adószáma:18581388-1-10
Reméljük,hogy ebben az évben is segítségünkre lesznek.

Az óvoda dolgozói
2020-09-30 09:03:22
Ismerkedési Délután
Kedves leendő kiscsoportos Szülők!

2020.augusztus 25.-én(kedd) 16:00 órakor ismerkedési délutánt tartunk,melyre
szeretettel meghívjuk a szülőket és a leendő kiscsoportosokat!

Köszönettel: Az óvó nénik
2020-08-03 12:35:35
Nyílt napok az óvodában
Kedves leendő Szülők!
A különleges jogrend bevezetésére és a járványügyi helyzetre való tekintettel az óvodai nyílt napok elmaradnak. Az óvodai beiratkozással kapcsolatban a ķésőbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
2020-03-26 06:44:49
Nyílt nap időpontjai
KEDVES SZÜLŐK!
NYÍLT NAPOK A NAPSUGÁR TAGÓVODÁBAN


2020. április 21.(kedd) 9-11 óráig
2020. április 22.(szerda) 15.30-17 óráig

Szeretettel várunk minden leendő kiscsoportost szüleikkel!
2020-03-05 08:29:42
nyári zárvatartás
Kedves Szülők!

Óvodánk 2020. július 06.-tól július 19.-ig és augusztus 10.-től augusztus 23.-ig zárva tart.
Nyitás: 2020. augusztus 24.


Óvodapedagógusok
2020-03-05 08:27:57
Nevelés nélküli munkanap
Kedves Szülők!

2019.május 31.-én (péntek) nevelés nélküli munkanapot tart óvodánk.

Megértésüket köszönjük!
A Napsugár tagóvoda dolgozói
2019-05-10 10:51:25
Kedves Szülők!
Kérjük, hogy április 16.-án délután 4 óráig legyenek szívesek elvinni az óvodából a gyermekeket értekezlet miatt.

Köszönettel: Óvodapedagógusok
2019-04-15 07:52:09
Beiratkozás időpontjai óvodánkban
Kedves Szülők!

2019-2020-as nevelési évre a Beiratkozás időpontjai a Napsugár Tagóvodában

2019. május 6. hétfő egész nap helyben 8.00-17.00 óráig
2019. május 7. kedd délután 12.00- 17.00. óráig

Pót beiratkozás a Szivárvány székhely Óvodában Eger, Kertész u.38.
2019.május 8.-án szerdán egész nap 8.00-17.00 óráig

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímkártyája
- a szülő, törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási engedély.
2019-04-04 07:55:04
FARSANGI MULATSÁG
Kedves Szülők!
Óvodánkban a farsangi mulatság február 25.-én(hétfő)délelőtt lesz.A talpalávalót a Tekergő együttes szolgáltatja.

Óvodapedagógusok
2019-02-15 09:50:04
Szülői értekezlet
Kedves Szülők!


A nagyszámú hiányzás miatt 2019. február 5.-én (kedd) délután 16.30 órától tartjuk meg Szülői Értekezletünket. .
Minden kedves Szülőt szeretettel várunk!Köszönettel: Óvó nénik
2019-01-15 09:24:28
Karácsonyi ünnepség
Kedves Szülők!

Karácsonyi ünnepségünket december 19.-én(szerda) de. 10 órától tartjuk.Kérjük,hogy ezen a napon gyermekeiket alkalomhoz illő ruhában hozzák óvodába.

Köszönettel: Óvodapedagógusok
2018-12-17 08:38:55
Szülői értekezlet
Kedves Szülők!


2018. szeptember 17.-én (hétfő) 16:30 órától összevont szülői értekezletet tartunk, melyen jelen lesz a Belvárosi Óvodák vezetője Felföldiné Szabados Ágnes, helyettese Nagy Katalin, valamint Kékesi László a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Igazgatója.
Minden Kedves Szülő megjelenésére számítunk!

Köszönettel: a Napsugár Tagóvoda nevelőtestülete
2018-09-05 14:54:12
Kedves Szülők!
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 29.-én (szerdán) már a Napsugár Tagóvodában (Eger, Kodály Z. u. 1.) fogadjuk a gyermekeket.
2018-08-23 13:36:18
Családi délután
Kedves Szülők!
IDŐPONT VÁLTOZÁS!

Ebben az évben betegség miatt június 20.-án 16.00 órától tartjuk Családi délutánunkat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!

Köszönettel a Napsugár tagóvoda dolgozói
2018-06-06 12:39:35
Szülői Fórum
Kedves Szülők!

2018.01.30.-án (kedd) 17 órai kezdettel Szülői Fórum lesz a leendő első osztályosok szüleinek az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola ebédlőjében, amin a város első osztályos tanítónénijei mutatkoznak be és ismertetik a tanítási módszereik főbb vonalait.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várnak!
2018-01-19 13:20:30
Panaszkezelési Szabályzat
Panaszkezelési szabályzat


A Belvárosi Óvodák partnereit (gyermekek, szüleik és az óvoda alkalmazottai) panasztételi jog illeti olyan ügyekben, melyekben az óvoda köteles, illetve jogosult intézkedésre.
A panasz jogosságát, annak körülményeit az óvodavezetés köteles kivizsgálni, s annak elhárítására – jogosság esetén – a szükséges intézkedéseket megtenni.

Cél: az óvodai élet során az óvodahasználók körében felmerülő problémák megfelelő szinten történő gyors és hatékony kezelése.

A panaszkezelési szabályzat tartalmát az óvodába lépéskor – a Házirenddel együtt – minden új szülővel és minden új dolgozóval meg kell ismertetni!

A szabályozás érintettjei: teljes alkalmazotti kör, intézményvezető, általános helyettes, székhely intézményvezető helyettes, tagintézmény vezetők

A szabályozásért felelős: intézményvezető

Határidő: mindig az adott problémához rendelt

A szabályzat hatálya: intézményhasználók

Hatálybalépés ideje: 2018. január 08.

Felülvizsgálat: 3 évente

Eljárásrend

• A panasz tárgyát, vélt illetve valós sérelmet elsősorban azzal a kollégával kell tisztázni, aki ellen a panasz érkezett. Amennyiben ez nem hoz jó megoldást, a szabályzat eljárásrendje szerint tovább kell lépni a következő szintre
• Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, a panaszról tudomást szerző személy visszautalja arra a szintre, ahol a megfelelő intézkedés megtehető. Erről a panasztevőt értesíteni kell!
• A panasz tartalmát legalább a második szinttől írásban is rögzíteni kell.
• Ha a panasz. a probléma megoldása türelmi időt igényel, egy konkrétan meghatározott időn belül az érintettek közösen értékelik az eredmény beválását.
• A panaszkezelés eljárási rendjéről az érintetteket tájékoztatni kell
• A panaszkezelési dokumentációk eredeti példányai részére a feladat-ellátási helyeken, másolati példányai részére pedig az igazgatóságon, erre a célra rendszeresített dossziét kell használni
• A feladat-ellátási helyeken a tagintézmény vezetők, székhelyen a székhely intézményvezető helyettes, - a közvetlenül az igazgatóságra érkező panaszok esetén az intézményvezető, vagy általános helyettese - ellenőrzi a panaszkezelések folyamatát, összegző értékelést készít, szükség esetén korrekciós javaslatokat tesz, illetve készít, beszámolási kötelezettséggel az intézményvezető felé.
• A dokumentációk másolatát minden esetben eljuttatja az igazgatóságra


A panaszkezelések szintjei, lépései

Szülőkre vonatkozó eljárásrend lépései

I. szint: a szülő (saját, illetve gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusaihoz fordul panaszával
• Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, tovább viszi az érintettek felé.
• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárul.
• Az óvodapedagógus tájékoztatja a feladat-ellátási hely közvetlen vezetőjét.
Határidő: max. 10 munkanap
Felelős: óvodapedagógus

II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt a feladat-ellátási hely közvetlen vezetője felé
• A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel.
• Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. Határidő: 15 munkanap
Felelős: feladat-ellátási hely vezető

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt az intézményvezető felé.
• A vezető az intézményvezető bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Intézményvezetői egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult.
Határidő: 30 nap
Felelős: intézményvezető

IV. szint: A panaszos bejelenti, vagy az intézményvezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
• Az intézményvezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult. Határidő: 40 nap
Felelős: fenntartó

V. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után még a bírósági eljárás van hátra.
Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.

2. Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend
I. szint: A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint:
Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos kérdések → feladat-ellátási hely vezető
Neveléssel kapcsolatos kérdések → feladat-ellátási hely vezető, általános vezető helyettes
Munkaügyi/munkajogi kérdések → Közvetlen felettes, intézményvezető
• Munkaszervezési kérdések → Közvetlen felettes, elrendelő
• Egyéb kérdések → Közvetlen felettes, elrendelő
• A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az ügyet a panaszossal. Amennyiben jogos, tovább viszi az érintettek felé.
• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 3 munkanap
Felelős: közvetlen felettes

II. szint: A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető helyettes vagy az intézményvezető felé.
• Az intézményvezető vagy vezető helyettes egyeztet a panaszossal és az érintettekkel
• Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 10 munkanap
Felelős: intézményvezető, és vezető helyettes

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy az intézményvezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
• A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik.
• Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 30 munkanap
Felelős: fenntartó

IV: szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel él.
Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.


Dokumentumok:
Kapcsolódó dokumentumok:
• SZMSZ
• munkaköri leírások
• iratkezelési szabályzat
Elkészülő dokumentum(ok):
• panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok
• Panaszkezelési nyilvántartó lap (Melléklet)

Egyéb rendelkezések

A szabályzat személyi és időbeli hatálya: A szabályzat az intézmény valamennyi partnerére, feladat-ellátási helyére, alkalmazottjaira kiterjed.

A szabályzat elérhetősége: Jelen Panaszkezelési Szabályzatát az intézmény székhelyén, és feladat-ellátási helyein lévő vezetői irodákban és a web lapon is elérhetővé és közzé teszi.

A szabályzat hatálybalépése Jelen szabályzat 2018 év január hó 08-tól hatályos.
intézményvezetőJóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A Szivárvány Óvoda Panaszkezelési szabályzatának tartalmával kapcsolatban a nevelőtestület 2018. január 02. napján egyetértését kinyilvánította és elfogadta. (Jelenléti ív mellékelve)

A Szivárvány Óvoda Panaszkezelési szabályzatát a szülő szervezet tagjai 2018 január ,,, napján megismerték, véleményezési és javaslattételi jogukkal rendelkeztek. (Jelenléti ív mellékelve)


Kapcsolódó dokumentumok és jogszabályok:

SZMSZ Munkaköri leírások Iratkezelési szabályzat
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet


Felhasznált irodalom:

Panaszkezelési nyilvántartó lap

Sorszám
Panasztétel időpontja:


Panasztevő neve, elérhetősége:
Panasz benyújtásának módja (a megfelelő aláhúzandó)
Szóbeli: személyesen/telefonon
írásbeli: postai levél /személyesen átadott levél/e-mail/fax

Panasz leírása:

Panaszfelvevő:neve:

Kivizsgálás módja
beosztása:

Kivizsgálás eredménye
Szükséges intézkedés: (A kivizsgálás során beszerzett információk, szakvélemények stb. rövid leírása. A panasz orvoslására szolgáló intézkedések leírása, elutasítás esetén annak módosítása.)
Csatolt mellékletek megnevezése:A kivizsgálásért és intézkedésért felelős személy neve:

Panasztevő tájékoztatásának időpontja, módja:
2018-01-03 08:29:47
Szülői Tájékoztató Fórum
Szülői tájékoztató fórum
Két tanítási nyelvű
általános iskolai oktatásról

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola
Tinódi Sebestyén Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája
a 2018/2019. tanévtől MAGYAR-ANGOL
két tanítási nyelvű első osztályokat indít.

A program iránt érdeklődő,
leendő első osztályos tanulók szüleinek
Rázsi Botond tagintézmény-vezető
ad tájékoztatást a beiskolázási lehetőségekről

2017. december 18-án hétfőn 17:00-tól
a tagintézményben (Eger, Vallon u. 2.).

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

Honlapunkon bővebb információ található, és kötelezettségmentes online jelentkezési szándéknyilatkozat is kitölthető:
tinodi-eger.hu
2017-12-13 11:01:47
Karácsonyi zárvatartás
KEDVES SZÜLŐK!

Óvodánk december 20-től 2018. január 2-ig ZÁRVA tart.
Január 2-án (Kedd) Nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Nyitás: 2018. január 3. (Szerda)


Az óvoda dolgozói
2017-12-08 08:56:27
Adventi Játszóház
Kedves Szülők!

December 13.-án 16 órától 17 óráig Adventi Játszóház lesz óvodánkban,melyre minden szülőt gyermekével szeretettel várunk!

Óvodapedagógusok
2017-12-08 08:50:33
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”

A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.
Gyermekvédelmi jelzőrendszer

A magyar gyermekvédelmi rendszer „első lépcsője” a – települési szinten működő – gyermekjóléti szolgáltató által koordinált működésű ún. jelzőrendszer, melynek a Gyvt. 17. § (1) bekezdése értelmében részei

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
a köznevelési intézmények,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a pártfogó felügyelői szolgálat,
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
a munkaügyi hatóság,
a javítóintézet,
a gyermekjogi képviselő,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Ezen intézmények és személyek – melyek körében a gyermekek legszélesebb körével való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt különösen a köznevelési intézmények, a gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi napközi) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek – kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel egyébként bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer 2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult, melyből két szint 2016. január 1-jétől kialakításra került:

Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési formák kialakítása, működtetése, dokumentálása. A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a járási család- és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója felé. Helyi szinten történik az esetkonferenciák szervezése, összehívása a járási szint jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.
Járási szinten – a család- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai hátteret biztosít a települési szinten dolgozó családgondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek, fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata a települési szintű jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai támogatása. A település családgondozóinak, jelzőrendszeri felelőseinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja, feladata a településekre szervezett esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezésében való részvétel, az azokon való részvétel.

2017. január 1-jétől továbbá:

Megyei szinten - a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára is feladat került meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése érdekében. A fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek, kezeléséhez, a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak.
Országos szinten – Országos módszertani feladatellátás és országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Az állam fenntartói feladatainak ellátása körében gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működésének fejlesztéséről, mely tevékenység ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri működés támogatása és a gyermek veszélyeztetettségét jelző bejelentések fogadása érdekében 2017. január 1-től országosan egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése került nevesítésre a Gyvt.-ben.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A fenti struktúra megléte mellett a veszélyeztetettséget észlelő személyek és szervek számára elsősorban a települési család- és gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási család- és gyermekjóléti központ felé történő jelzés megtétele javasolt a közvetlen elérhetőség okán.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1)-(2) bekezdéseiből következően olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – többek között – a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
Védelembe vétel

Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat biztosító, önkéntesen igénybe vehető alapellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a gyermek, ill. szülője együttműködésének hiányában) nem tudja megszüntetni – de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

A védelembe vétel keretében a gyámhatóság a következő szabályokat írhatja elő a gyermek, ill. szülője számára, melyek több esetben az online környezetben előforduló veszélyeztetettség kezelésében is relevánsak lehetnek:

kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,
kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,
kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál – a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
intézkedik – az illetékes szervek bevonásával – a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,
magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében,
figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására,
kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett, tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén.
Nevelésbe vétel

A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba helyezésére – ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, vagyis családjából való kiemelésével otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítására – a fentiek tükrében abban az esetben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel előírt szabályokkal nem sikerült megszüntetni.

A családjából kiemelt gyermeket elsősorban, a 12 év alatti gyermeket főszabály szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek valamennyien gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak, aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellátását, nevelését, gondoskodik az iskolába történő beíratásáról, a szükséges egészségügyi ellátás igénybe vételéről.

A gyámhatóság rendszeres időközönként felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét, a gyermek hazagondozásának lehetőségét, ennek hiányában – kisebb életkorú gyermekek esetén – az örökbefogadás előmozdításának lehetőségét.
Összegzés

Összegezve: A gyermekek védelmét szolgáló fentebb bemutatott rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségük áll fenn.

Készítette:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály
2017-09-27 16:43:22
RENDKÍVÜLI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
Kedves Szülők!

2017.augusztus 30.-án délután 16:30 órai kezdettel rendkívüli szülői értekezletet tartunk.
Téma: óvoda felújítása, gyermekek elhelyezése

Köszönettel: Felföldiné Szabados Ágnes Intézmény vezető Szilágyi Lászlóné Tagóvoda vezető
2017-08-28 01:20:53
Tanévnyitó értekezlet
Kedves Szülők!

Augusztus 28.-án (hétfőn),a Belvárosi Óvodák Tanévnyitó Értekezlete miatt, kérjük,hogy legkésőbb fél háromig vigyék el gyermekeiket az óvodából.

Megértésüket köszönjük!


Óvodapedagógusok
2017-08-24 03:53:51
FONTOS KÖZLEMÉNY!
Kedves Szülők!

2017.augusztus 24.-től a Szivárvány óvodában (Eger, Kertész út 38 sz.)fogadjuk a gyermekeket.
Megértésüket köszönjük !

Köszönettel: A Napsugár tagóvoda dolgozói
2017-08-23 06:32:50
Nevelés nélküli munkanap
Kedves Szülők!

2017.június 02.-án nevelés nélküli munkanapot tartunk óvodánkban.
Megértésüket köszönjük.

Óvó nénik
2017-05-22 10:16:01
Nagycsoportosok búcsúztatása
Kedves Szülők!

A nagycsoportosok búcsúztatását 2017. június 1.-én tartjuk délután 16.30 órai kezdettel.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A nagycsoportos óvónénik és a gyermekek
2017-05-22 10:14:41
Március 15.
Kedves Szülők!

A március 15.-i ünnepségünket március14.-én 10 órakor tartjuk. Kérjük, hogy fehér ingben és sötét szoknyában, vagy nadrágban hozzák gyermekeiket.

Köszönettel:
Óvodapedagógusok
2017-03-09 15:41:15
A csoportok beosztása
Katica csoport
óvónők: Szilágyi Lászlóné,Manner Gabriella
dajka: Paróczainé Guth Ildikó

Süni csoport
óvónők: Csuhaj Józsefné,Nagy Pálné
dajka: Győriné Demkó Adrienn

Pillangó csoport
óvónők: Dudásné Majoros Katalin,Szabóné Csináth Gabriella
dajka: Jámbor Mária
2016-09-26 10:18:13
nyílt hét az egri Kemény Ferenc sportiskolai általános iskolában
Kedves Szülők!

Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola február 22-26-ig nyílt hetet tart szülőknek és gyermekeiknek. Február 29.-én 17 órától Szülői fórum lesz az iskola ebédlőjében, ahová szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt!
2016-02-11 13:37:23
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2021 (c)