Szivárvány Óvoda
3300 Eger Kertész utca 100.
06-36-785-583, 06-36-786-507
szivarvanyovi@ekvi.hu, nagy.katalin@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

„Az egyik leghatékonyabb dolog, amit tehetünk, hogy hallgatunk gyermekeinkre és megtaláljuk az utat egyedi képességeik támogatására. Ha megadjuk gyermekeinknek a magabiztosságot szenvedélyeik kiélésére, azzal segíthetünk nekik sokkal teljesebb életet élni, és lehetővé tesszük, hogy gazdagabbá tegyék maguk körül a világot.”


(Mallika Chopra: 100 ígéret gyermekemnek)

Óvodánk – a Belvárosi óvodák székhely intézménye - 2019 szeptemberétől új feladat-ellátási helyen működik a Kertész u. 100. szám alatt, a Maklári hóstya és a Tihaméri városrész határán. Az épületet két irányból lehet megközelíteni a Kertész út és a Tittel Pál út felől.
Ebben az épületben kapott helyet a Belvárosi Óvodák igazgatósága, ahol az óvodavezető és általános helyettese munkáját két óvodatitkár és egy gazdasági ügyintéző kolléga segíti.
Épületünk ad otthont nyolc feladat-ellátási helyünk óvodapszichológusának, szükség esetén itt fogadja a hozzá bejelentkező szülőket, és székhely óvodánk gyermekein kívül, ebben az épületben történik a szomszédos Csillagfény Tagóvoda, valamint a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola gyermekeinek logopédiai ellátása is.

Új, ízléses óvodai épületünk biztonságos, és akadálymentesített, a XXI század igényeinek megfelelő, korszerű, jól felszerelt. Tágas, napfényes csoportszobák, öltözők, mosdók mellett gyönyörű jól felszerelt tornaterem és nagy udvar segíti a gyermekek intenzív mozgásfejlesztését. Az emeleten található fejlesztőszoba ad helyet a külön fejlesztő tevékenységeken kívül a szülői fogadóóráknak, s a Belvárosi Óvodák szülei számára szervezett rendszeres Szülők Klubja foglalkozásoknak is.

4 csoporttal működünk, csoportjainkba közel azonos életkorú gyermekek járnak.
Minden csoportban két óvodapedagógus dolgozik, s közvetlenül egy-egy dajka látja el a gyermekek körüli teendőket. Pedagógiai asszisztensünkkel együtt, Ők eredményes nevelőmunkánk alapfeltételei.
Szintén nélkülözhetetlen számunkra konyhai kisegítőnk és dajka-takarító alkalmazottunk is akik komoly segítséget jelentenek a mindennapok zökkenőmentes szervezése során.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttnevelés minőségére, korrekt jó kapcsolat kialakítására. Az infokommunikáció lehetőségét kihasználva minden csoportnak van internetes zárt közössége, melyen keresztül információkat cserélünk, kapcsolatot tartunk egymással. Az óvoda is rendelkezik web - felülettel, ahol közzétesszük az aktuális híreket, nyilvános dokumentumokat.
Szervezett programjaink tevékenységeit úgy állítjuk össze, hogy minél gyakrabban be tudjuk vonni a családokat, a szülőket a célok, feladatok végrehajtásába. Óvodásainknak ezek a programok pozitív mintakövetést, közös, örömteli együttléteket, élményeket nyújtanak.
Kiemelt nevelési területeink, értékeink az egészséges életmódra nevelés, a külső világ tevékeny megismerésére nevelés, azok programjainak, hagyományainak ápolása, fejlesztése. A gyermekek egészség - és környezettudatos magatartásának megalapozása.
Az egészséges életmód és a környezeti nevelés tartalmai összefonódnak. Céljaink hatékony megvalósítása érdekében rendszeresen visszatérő hagyományos programokat szervezünk gyermekeink és a családok számára. Ezeket a programokat folyamatosan bővítjük és tartalmában megújítjuk.

Őszi programjaink:

Állatok világnapjához kapcsolódó „házi kedvenc” kiállítás, plakát verseny, jótékonysági gyűjtés szervezésével az állatmenhely számára, szeretnénk a gyermekekben felelősségteljes, magatartást megalapozni az állatok tartásával kapcsolatban. Felhívjuk figyelmüket az élőlények védelmére, élőhelyük tiszteletben tartására.
Érzékenyítő programunk: fogyatékkal élő emberek életét segítő terápiás kutyák tevékenységének bemutatása.
Tök jó hét: családi tökfaragó versenyre minden évben nagy izgalommal készülnek a benevező családok. Egy hétig díszítik és világítják az óvoda kertjét, az ötletes alkotások. A családok – amellett, hogy otthon, egy jó hangulatú közös tevékenységben lehet részük - sikerként élik meg, hogy a közösen készített és kiállított munkáikban az óvoda gyermekei, és felnőtt közössége együtt gyönyörködhet.
Márton napi libahét, libás játékokkal, étkekkel. A csoportok gyermekei elkészítik egyedi kis lámpásaikat, libás kitűzőiket, vagy fejdíszeiket a hét folyamán. Lezárásként a családok részvételével délutáni lámpás felvonulást, vidám hangulatú, élőzenés táncházat és vásárt rendezünk az óvoda udvarán, melynek bevételét minden csoport szülői közössége saját csoportjuk eszközparkjának gazdagítására ajánl fel.

Téli programjaink:

Adventi kézműves játszóház, szervezésével segítjük a közelgő ünnepre való ráhangolódást. Egyszerű, ötletes, a gyermekekkel közösen könnyen megvalósítható adventi díszek, karácsonyfadíszek elkészítését ajánljuk fel a résztvevő családtagoknak, melyet haza vihetnek. A közös munka mellett a szülők számára, jó hangulatú beszélgetésekre, egymás megismerésére is lehetőséget biztosít e rendezvényünk.
Szánkónap az Érsekkertben, a szülők bevonásával szervezzük meg egy januári délelőttön, amennyiben az időjárás lehetőséget ad rá. Célunk a szabadban történő közös mozgás, játék népszerűsítése.
Medve hetet rendezünk, a téli ünnepkör lezárása. Mackó kiállítás, rajzverseny, mackó tánc közös előadásával, mézes étkek készítésével.

Tavaszi programjaink:

Víz világnapja csoportonkénti hagyományokkal.
Tavaszköszöntő játékos délelőtt melyre nem csak saját óvodásaink, de a tagóvodák nagycsoportosai is meghívást kapnak s örömmel teljesítik a nyolc állomás játékos feladatait. A gyerekek ezen a délelőttön próbára tehetik ügyességüket, bátorságukat és kitartásukat.
A Föld Világnapjához kapcsolódik közös családi udvarszépítő rendezvényünk, mely remek lehetőséget biztosít a gyermekek környezettudatos magatartásának formálására, ahol, a szülőkkel együtt kertrendező, udvarszépítő és virágültető környezetbarát tevékenységeket végzünk.
Jelentős eseményünk a családok számára szervezett Családi Nap megrendezése Felsőtárkányban az Élmények Völgyében. Változatos mozgásos játékokkal, gyermek kulturális előadással, kirándulási és étkezési lehetőség biztosításával várjuk a családokat egy tartalmas szabadidős program eltöltésére.
E helyszínen szervezzük nyár elején nagyobb gyermekeink számára az Ovi tábort is, mely gyermekeinknek felejthetetlen élményt nyújt.
Ezen felül az év folyamán több alkalommal ehetőséget biztosítunk a csoportok szülői közösségének kötetlen beszélgetéseken, előadásokon való részvételre: teadélutánok, szülők fóruma, óvodapszichológus előadásainak szervezésével. Célunk: szülői közösségünk segítése gyermekeik nevelésében.
Éves tevékenységeink közül csak néhányat emeltünk ki, természetesen minden csoport rendelkezik még külön sajátos hagyományokkal, programokkal, melyeket az év során megvalósítanak.
A családok aktívan és szívesen vesznek részt rendezvényeinken, minden évben sikerül kedvet ébreszteni bennük környezeti, egészségnevelő és egyéb tevékenységeink iránt.
Elért eredményeink közösek, a családok és a szülők támogatásával sikerül csak nevelési céljainkat hatékonyan megvalósítani.

Kincsestár Alapítványunk 1999 óta támogatja nevelőmunkánk színvonalas végzéséhez szükséges eszközbeszerzéseket. Az alapítvány keretei között több sikeres pályázaton vagyunk túl, s a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása mellett minden év márciusában, jó hangulatú óvodabálok szervezésével gyarapítjuk az alapítvány vagyonát.
E bevételek óvodánk eszközparkját gazdagították: Így kerültek beszerzésre udvari játékaink, a játékok fölött lévő napvitorlák – melyek a gyermekek bőrét védik az erős napsugárzástól -, valamint tornaszobánk parajdi só fala, mely jó szolgálatot tesz óvodásaink felső légúti megbetegedéseinek csökkentésében.
Ezen felül minden évben alapítványi forrásból finanszírozzuk a csoportok karácsonyi ajándékainak nagy részét, udvari és tornaszobai mozgásfejlesztő játékainkat, családi napunk meglepetés előadásait, valamint óvodásaink év végi kirándulását az ország különböző pontjaira, ahol színes élményekkel gazdagodhatnak.
Büszkék vagyunk arra, hogy a 20 óvodabált rendeztük már, s a résztvevők száma évek óta meghaladja a 300 főt, akik jelenlegi és volt óvodásaink szülei és baráti társasága. Több olyan vendégünk is van, akik a kezdetektől részt vesznek rendezvényünkön, s támogatják nevelőmunkánkat.
Nevelőtestületünket a folyamatos szakmai megújulás igénye jellemzi, fiatal kolleganőinknek is ezt a szellemet adjuk tovább. Óvodapedagógusaink jól képzettek több szakvizsgával rendelkeznek, kollegáink pályakezdő illetve óvodapedagógus hallgatók mentorálását végzik.
Tehetségműhellyel nem rendelkezünk, de a gyermekek számára egyéni igényeiknek és képességeiknek megfelelően biztosítjuk a fejlődést. Külső szervezet által szervezett tehetséggondozás számára helyet és időt és óvodapedagógust biztosítunk: ovi-foci, úszás oktatás.
Nevelő és fejlesztő munkánk célja, hogy az ismeretekre, élményekre, tapasztalatokra és a műveletekre épülő képességek ötletes fejlesztési lehetőségeit megkeressük, s a gyermeknél a leghatékonyabb befolyásolással alkalmazzuk.
Programjaink, nevelési tevékenységeink témáinak dúsításával, gazdagításával, megújításával, igényes és szakmailag korszerű nevelő munkával, hagyományosan jó családi kapcsolataink alakításával, a nyugalom és a harmónia megteremtésével minden gyermek számára igyekszünk biztosítani az optimális fejlődést, érzelmi stabilitást óvodás évei alatt.

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételekKözérdekű adatok


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)