Kertvárosi Óvodák
30/742-8997
kertvarosiovik@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Közérdekű adatok


1. Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Egri Kertvárosi Óvoda
Székhely: 3300 Eger, Ifjúság u.4.
Postacím: 3300 Eger, Ifjúság u.4.
Telefonszám: 36/785-268, 36/787-213
Faxszám:-
Központi e-mail cím: kertvarosiovik@gmail.com
Honlapcím: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=20
Kapcsolat elérhetősége: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=7&o=4

1.1.2. A szervezeti struktúra

Egri Kertvárosi Óvoda szervezeti ábra

1.1.3. A szerv vezetői

Bocsiné Percze Andrea
Megbízott óvodavezető
30/742-8997
kertvarosiovik@gmail.com

Boda Ferdinándné
Megbízott óvodavezető helyettes
30/236-5840
kertvarosioviszakmai@gmail.com

Ovoveczné Pusztai Zsuzsanna
Megbízott székhely óvodavezető helyettes
30/749-5362
kertvarosiovi@gmail.com

Szuromi-Vancsó Katalin
Ney Ferenc Tagóvoda vezető
30/563-5509
neyferencovi@gmail.com

Pál Edina
Epreskert utcai Tagóvoda vezető
30/563-55 14
epresovi@freemail.hu

Korózsné Bata Irén
m.b. Gyermekkert Tagóvoda vezető
30/749-52 93
nagyvaradiovi@ekvi.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Az Egri Kertvárosi Óvoda nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Egri Kertvárosi Óvoda többségi tulajdonában áll, illetve amely a Ney Ferenc Óvoda részvételével működik.

1.4. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet amelyet az Egri Kertvárosi Óvoda alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.5. Lapok

Nincsenek az Egri Kertvárosi Óvoda által alapított lapok.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincs az Egri Kertvárosi Óvoda által felügyelt költségvetési szerv.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

2.1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
• 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
• más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

Egri Kertvárosi Óvoda Alapító Okirata
Egri Kertvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat
Egri Kertvárosi Óvoda Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsen hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

Az Egri Kertvárosi Óvoda közfeladata az óvodai nevelés, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

2.4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Házirend

2.5. Nyilvános kiadványok

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsennek nyilvános kiadványai.

2.6. Döntéshozatal, ülések

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsenek döntéshozatali ülései.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsenek testületi szervei.

2.8. Pályázatok

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsenek kiírt pályázatai.

2.9. Hirdetmények

Nincsenek az Egri Kertvárosi Óvoda által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.10. Közérdekű adatok igénylése


2.11. Közzétételi listák

Az Egri Kertvárosi Óvodára nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.


KÖZADATKERESŐ

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsennek vizsgálatai, ellenőrzései.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Az Egri Kertvárosi Óvoda 2022. évi elemi költségvetése
Az Egri Kertvárosi Óvoda 2021. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2020. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2019. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2018. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2017. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2016. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2015. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2014. évi elemi költségvetése

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

Az Egri Kertvárosi Óvoda 2021. évi költségvetési beszámolója
Az Egri Kertvárosi Óvoda 2020. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2019. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2018. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2017. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolója

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2021
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2020
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2019
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2018
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2017
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2016
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2015
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2014

3.3.2. Támogatások

Az Egri Kertvárosi Óvoda nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2021
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2020
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2018
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2017
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2016
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2015
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2014

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincs alapfeladaton kívüli kiadása.

3.3.4. Koncessziók

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Egyéb kifizetések

Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

3.3.6. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések


Az Egri Kertvárosi Óvodának nincsennek közbeszerzései.
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételekKözérdekű adatok


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)