Kertvárosi Óvodák

06-30-742-9047
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Közérdekű közlemények


1. Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Ney Ferenc Óvoda
Székhely: 3300 Eger, Ifjúság u. 7-9.
Postacím: 3300 Eger, Ifjúság u. 7-9.
Telefonszám: +36 36 785-268
Faxszám:-
Központi elektronikus levélcím: neyferencovi@gmail.com
Honlapcím: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=20
Kapcsolat elérhetősége: http://www.egriovodak.hu/ovoda/?ovi=7&o=4

1.1.2. A szervezeti struktúra

Ney Ferenc Óvoda Szervezeti Ábra

1.1.3. A szerv vezetői

Pós Judit
Óvodavezető
30/742-90 47
neyferencovi@gmail.com

Bocsiné Percze Andrea
Általános óvodavezető helyettes
30/742-89 97

Szuromi-Vancsó Katalin
Székhely óvodavezető helyettes
30/563-5509
neyferencovi@gmail.com

Pál Edina
Epreskert utcai Tagóvoda vezető
30/563-55 14
epresovi@freemail.hu

Simonné Urbán Erika
Farkasvölgyi Tagóvoda vezető
30/742-89 71
farkasovi@ekvi.hu

Pócsné Pál Anita
Gyermekkert Tagóvoda vezető
30/749-52 93
nagyvaradiovi@ekvi.hu

Takács Györgyné
Zöld Liget Tagóvoda vezetője
30/749-53 62
koztarsasagovi@ekvi.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A Ney Ferenc Óvoda nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a Ney Ferenc Óvoda többségi tulajdonában áll, illetve amely a Ney Ferenc Óvoda részvételével működik.

1.4. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Ney Ferenc Óvoda alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.5. Lapok

Nincsenek a Ney Ferenc Óvoda által alapított lapok.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a Ney Ferenc Óvoda által felügyelt költségvetési szerv.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

2.1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
• 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
• más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

Ney Ferenc Óvoda Alapító Okirata
Ney Ferenc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat
Ney Ferenc Óvoda Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Ney Ferenc Óvodának nincsen hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

A Ney Ferenc Óvoda közfeladata az óvodai nevelés, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

2.4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Ney Ferenc Óvoda Házirend

2.5. Nyilvános kiadványok

A Ney Ferenc Óvodának nincsennek nyilvános kiadványai.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A Ney Ferenc Óvodának nincsenek döntéshozatali ülései.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Ney Ferenc Óvodának nincsenek testületi szervei.

2.8. Pályázatok

A Ney Ferenc Óvodának nincsenek kiírt pályázatai.

2.9. Hirdetmények

Nincsenek a Ney Ferenc Óvoda által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.10. Közérdekű adatok igénylése


2.11. Közzétételi listák

A Ney Ferenc Óvodára nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Ney Ferenc Óvodának nincsennek vizsgálatai, ellenőrzései.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

A Ney Ferenc Óvoda 2020. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2019. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2018. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2017. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2016. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2015. évi elemi költségvetése
A Ney Ferenc Óvoda 2014. évi elemi költségvetése

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

A Ney Ferenc Óvoda 2019. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2018. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2017. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolója
A Ney Ferenc Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolója

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2019
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2018
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2017
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2016
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2015
A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2014

3.3.2. Támogatások

A Ney Ferenc Óvoda nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2014
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2015
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2016
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2017
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2018
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019

A Ney Ferenc Óvodának nincs alapfeladaton kívüli kiadása.

3.3.4. Koncessziók

A Ney Ferenc Óvodának nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Egyéb kifizetések

A Ney Ferenc Óvodának nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

3.3.6. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések


3.3.7. Közbeszerzések

A Ney Ferenc Óvodának nincsennek közbeszerzései.
Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendÉszrevételekKözérdekű közlemények


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2021 (c)